Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

BleskDnes k nám dorazil e-mail od pozorného dopisovatele.

 Dobrý den, dnes jsem při cestě přes bývalé pole na Dívčích hradech nad Děvínem narazil na několik linií děr.

Ohrada kone Prevalskeho Tipuji je jako počátek ohrazení ke kdysi v médiích avizovanému výběhu koně Převalského. Dokonce tam mají býti u zubři.  Zároveň na mě ale tento stavební prvek (cca metr? hluboká díra se strojově hladkými a přesně svislými okraji) působí jako dokonalá past na brouky, hlodavce a jiné drobné živočichy. Upřímně řečeno, vešlo by se tam kompletně i menší dítě. V době mé návštěvy (14.9. v cca 17:00) bylo v linii hlouběji do pole (ve směru od řeky, tedy blíže k Novým Butovicím) v každé díře 5-15 větších brouků, včetně minimálně jednoho přibližně pěticentimetrového střevlíka a mrtvého hlodavce. Prošel jsem jen několik desítek děr, z toho i pár na druhém konci blíže k řece, které vypadaly čerstvěji a početnost byla zatím menší, ale i tam byly namátkově díry s početným "osazenstvem".

PDU 2017 04 01 chrobak veliky 1 Nevím, jak dlouho tam tyto výkopy jsou (je možné, že dokonce teprve ode dneška), ale je jich jistě několik stovek a lapací potenciál mají vysoký. Nejsem entomolog a nedokážu posoudit cennost a vzácnost takto lapeného především hmyzu, ale z prostého lidského hlediska mi těchto tvorů přijde líto a také jako nedomyšlenost. Vím, že eventuální zakrytování není vzhledem k počtu děr jednoduché, ale...

 Nemluvě o tom, že linie děr není nijak značena, hlína kolem je udusána (a tudíž moc nevaruje) a jestli si tam půjde v podvečer někdo zaběhat nebo se psem tak hrozí, že vám tam při snížené viditelnosti regulérně spadne (linie nejsou příliš daleko od cest).

 Prosím tedy odpovědné orgány o zvážení, zdali by nyní či do budoucna nešlo situaci řešit lépe a šetrněji. A to jak směrem k okolní fauně, tak i občanům.

Děkuji.

S pozdravem a přáním hezkého dne

 Daniel B.


Informace byly předány MČ Prahy 5, OOP MHMP a radní Plamínkové.

(dále Vás budeme informovat)


 Malá glosa ke vzniku výběhů koní a Zubrů ve vyhlášeném přírodním parku.

Projekty Dívčí hrady odporuje Nařízení č.10/2014 MHMP o vzniku Pražských parků.

Mapa kone Prevalskeho Divci hrady Tímto nařízením se v hlavním městě Praze k ochraně krajinného rázu území s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami zřizují přírodní parky a stanoví se omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území.

Omezení využití území přírodních parků

(1) Krajinný ráz celého území přírodního parku je chráněn před činnostmi snižujícími jeho estetickou a přírodní kvalitu, harmonické měřítko a vztahy v rámci krajiny, kterou tvoří prostor formovaný terénními útvary, údolími vodotečí, lesními komplexy, plochami rybníků a mokřadních společenstev, jakož i dalšími ekologicky významnými segmenty krajiny včetně rozptýlené zeleně a dřevin rostoucích mimo les.

(2) Na území přírodních parků nelze umisťovat nové stavby s výjimkou staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále s výjimkou dostavby podle odstavce 3.

(3) Na území přírodních parků se připouští pouze dostavba stávajících sídelních útvarů, prováděná v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, a to za podmínky, že nenaruší charakter lokality a bude plně respektovat jak její architektonicko-urbanistické hodnoty a kulturní identitu, tak osobité krajinné a přírodní znaky včetně zachovaných pohledových horizontů, typických siluet jednotlivých panoramatických plánů krajinných dominant a podobné charakteristiky místa i oblasti. Sídelním útvarem se rozumí každá jednotka osídlení, která tvoří uzavřený, od jiných jednotek osídlení prostorově oddělený útvar.

 Je to rozporozákonná aktivita paní Plamínkové, kterou zákony o ochraně asi moc nezajímají. Ba ani o povinnosti úředníků odpovědět v zákonné lhůtě (viz níže). Na mapě je vidíte, že lokalita je opravdu v přírodním parku.

Kun Prevalskeho Divci Hrady rezervace


Kam dál:

Perla zHELPkontaktySS FacebookTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.sponzorFio banka Domu