Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJComments has a deprecated constructor in /www/doc/www.prokopskeudoli.org/www/plugins/content/jcomments/jcomments.php on line 25

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; JCommentsACL has a deprecated constructor in /www/doc/www.prokopskeudoli.org/www/components/com_jcomments/classes/acl.php on line 17
Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Znak Prahy heraldikaPříloha č.1 vyhlášky č.7/1993 Sb. Hl.m.Prahy

Popis hranic přírodního parku – "Prokopské a Dalejské údolí

 Znak Prahy heraldika
Severní hranice vychází z pozemku č. 820 k. ú. Smíchov, při ulici U Dívčích hradů, u tělesa dráhy. Postupuje na západ roklí Konvářka (ulice Nad Zlíchovem), přes pozemky k. ú. Radlice 461 a 514, dále vede po silnici 1481, až k hranici parcely 1973/3 a po její severní straně až k cestě 1488, kde se lomí kolem parcely 1042 podél její severní strany pokračuje k parcele 1041, kde uhýbá na sever, jde podél parcel 1040, 1039 a 1036 a po severní straně této, až k hranici s k. ú. Jinonice, po hranicích parcel 1152, 1153, 1154, 1155, 1207 a 1209, kde se stáčí na jih po jižní hranici parcely 1231/1, opět se točí jižně a pokračuje podél parcel 1126, 1210, 1501, 1246, 1242 a zde se lomí opět na jih podél pozemků 1243, 1244, 1249 a po komunikaci kolem hranic 1270, 1269, 1968, 1261 a 1260.

  V k. ú. Stodůlky pokračuje hranice přírodního parku podél jižní hranice parcely 1258 k 1337, kde se stáčí podél jižní hranice pozemku 1256/1, pokračuje při jižní hranici parcely 1256/2 k parcele 1339 a podél ní a parcely 1255/2 ke komunikaci 1665. Po hranici katastru překonává pozemek 1340, aby po cestě 1666 na jeho jižním okraji směřovala k severovýchodu, a u severní hranice 1533 se opět vrací jižně a kolem Ostruhy až k silnici, po které jde k Novoveské rokli, obchází ji a pokračuje opět po silnici až k pozemku 1754 a odtud, po jižním okraji chatové osady Nová Ves, k vedení VT plynovodu, daném územním rozhodnutím Útvaru hlavního architekta hlavního města Prahy (ÚHA) čj. 1922/84. Po trase plynovodu vede hranice k cestě 1659, podél severních hranic pozemků k. ú. Řeporyje 1362, 1365, k cestě 1674. Odtud vede jako spojnice severovýchodním rohem parcely 1392 po její severní straně ke statku s parcelou 1390 a od tohoto bodu na sever v délce 75 m a dále po spojnici tohoto bodu s jihovýchodním vrcholem parcely 1369.

  Pokračuje podél severovýchodní strany 1369 a od jejího severního rohu kolmo k východní hraně pozemku 1368 na cestu a dále po ní na západ, kde obchází území Na Placaté skále, jež je součástí národní přírodní památky Dalejský profil. V Řeporyjích sleduje hranice silnici 1644, protíná parcelu 1465 a jde po nově vybudované komunikaci k silnici 1676, lomí se prudce na sever a po hranici 1447 pokračuje východně podél jižního okraje dobývacího prostoru lomů Na Požáru a Vokounka, až k hranici 1451, kde se lomí na jih, protíná parcely 1451 a 1454. Dále jde po hranici parcely 1455 až k pozemku 325/3, pak se obrací na sever k cestě 396, po které pokračuje přes parcely 349/1 a 351 podél trasy VN, až k cestě 401 a po ní, podél parcely 360 jižním směrem k pozemku 353, kde obchází západní a severní okraj intravilánu osady Holyně až k Holyňské rokli. Tady se otáčí na sever po parcele 389 až k hranici s parcelou 385, aby opět šla na východ po hranici parcely 395 až ke k. ú. Hlubočepy, kde protíná 1139, aby sledovala jižní hranice parcel 1170, 1176, 1216, 1224, 1215, 1227, 1230 a 1231 a zlomila se severozápadně po východních okrajích 1231, 1226, 1215, 1225, 1221 a obešla 1066, kde se stáčí severně k silnici 1062, kterou pokračuje až k parcele 1029.

  Sleduje jižní okraje parcel 1131, 1124, 1123, 1011, 994, parcelu 1015 obchází jižním směrem a opět pokračuje podél 994 k drážnímu tělesu a podél dráhy až k rohu parcely 1282, kde opět napříč přechází drážní těleso k parcele 1771, jde podél její východní a jižní strany k parcele 35, dále po jižní straně parcely 37 sleduje komunikaci 1701 k parcele 66, podél ní k 61 a dále jižním okrajem parcely 59 k pozemkům 65/4, 65/2, 65/3, 64 a po jejich obvodu zpět k drážnímu tělesu, které překračuje ke komunikaci 1132 k parcele 1329 a dále po severním okraji drážního tělesa, vyjma parcely 1316. U východního rohu této parcely jde opět napříč přes drážní těleso, pokračuje v jeho trase až k parcele 413 a podél její jižní straně až k ulici Nový Zlíchov, kterou sleduje severně k severní hraně pozemku 721/2 a opět pokračuje podél drážního tělesa, jde napříč k parcele 819 a zpět k výchozímu bodu z parcely 820. 


Kam dál:

Perla zHELPkontaktySS FacebookTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.sponzorFio banka Domu