Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Perla z
OTEVŘENÝ DOPIS – PETICE

PRO:

starostu MČ Praha 5, Ing. Pavla Richtera
všechny zastupitele MČ Praha 5


OD:

předsedy Spolku pro ochranu Prokopského a
Dalejského údolí, z.s. Josefa Matouška, zastupitele MČ
Praha 5

zástupců všech organizací a firem, podílejících se na činnosti zapsaného spolku a využívajících k tomuto účelu jeho prostor

bezplatných uživatelů sídla spolku v souladu se smlouvami o užívání spojeném s provozem jejich činnosti

 

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé,


obracíme se na Vás s tímto otevřeným dopisem, který je stručným shrnutím našich nesčetných žádostí a aktivit, směřovaných v posledních letech na Zastupitelstvo MČ Praha 5. Celá historie našich požadavků a jejich odmítnutí či nereflektování je podrobně popsána, včetně usnesení, na našem informačním portále www.prokopskeudoli.org

   Naší práci by hodně pomohlo stanovení symbolické částky nájemného. Na místo čtvrt miliónového nájemného, které je nám každoročně odečítáno z našich investic, které jsme vložili do rekonstrukce budovy.

  Každá jiná organizace, která by udělala byť desetinu práce pro obec, z toho co trvale dělá náš z.s., by byla jistě hýčkána. Opravdu nevíme za co jsme trestáni.

 Náš spolek nemá žádné pravidelné příjmy, fungujeme výhradně z vlastních dobrovolných darů a darů ve formě práce a drobného nářadí.

  Považujeme za nutné zdůraznit, že nejsme jen vzdělávací a volnočasová organizace, ani organizace na údržbu budovy, ale hlavním posláním našeho společenství jsou konkrétní odborné, vysoce specializované ochranářské práce přímo v terénu.

  V loňském roce RMČ Prahy 5 neuznala naši investici ve výši 2 633 339, 82 Kč. Naše občanské sdružení zaplatilo, kromě běžných výdajů, nájemné za budovu ve výši 191 709,50 Kč plus 89 862 Kč jako údajný nedoplatek, to je celkem

282 571, 50 Kč

  Mimo jiné jsme se dozvěděli, že výdaje na provoz nefunkčního Informačního centra na Smíchově byl zhruba 1 milion korun ročně. Také kolik radnice vynakládá na ostrahu svého majetku atd.

 Například MČ Praha 5 pronajala 36 ha přírodního parku Košíře Motol Golfovému klubu na 25 let s opcí na dalších 25 let jen za 1,4 Kč/m2/rok.

 Nechápeme, proč právě naše občanské sdružení musí platit horentní nájemné za to, že ve prospěch města a městské části provádí konkrétní ochranářské práce v hodnotě vyšší než půl milionu korun každý rok a to více než 25 let.

Navrhujeme úpravu  smlouvy

mezi MČ Praha 5 a Společností pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí

Žádost o úpravu výše nájemného. Ve smlouvě č. 57/0/OOA/08 a to v bodě č. V ods. 1- nájemné navrhujeme vypustit text

„Smluvní strany si ujednávají za najaté nebytové prostory blíže popsané v čl. I ods. 2 a 4 této smlouvy roční nájemné ve výši 191 136 Kč ročně.“ Navrhujeme vypustit a nahradit textem:

smluvní strany si ujednávají za najaté nebytové prostory blíže popsané v čl. I ods. 2 a 4 této smlouvy roční nájemné ve výši 7 korun za metr čtverečný a rok – v celkové výši 5 957 Kč/rok.“

Výpočet nájemného je následující:

7 Kč/m2/rok………………68,79m2           pronájem kójí

7 Kč/m2/rok……………  378,26m2          pronájem obslužných ploch

7 Kč/m2/rok……………  403,64 m2         pronájem provozních ploch

Celkem:                                 5 957,- Kč      

Citatce z Programového prohlášení Rady MČ Prahy 5 na roky 2014 -18:


 *  „Zasadíme se o přísnou ochranu zvláště chráněných území přírody a jejich ochranných pásem (přírodní parky, přírodní rezervace, přírodní památky). Zejména se zaměříme na ochranu přírody ve dvou velkých přírodních parcích na území naší městské části, kterými jsou Přírodní park Prokopské a Dalejské údolí a Přírodní park Košíře Motol.

 * „Budeme podporovat činnost organizací a spolků, která pracují s mládeží a mají ve svém programu výchovu a praktickou práci v rámci ochrany životního prostředí.“


S pozdravem a poděkováním za to, že se naší peticí budete zcela vážně zabývat

 

Josef Matoušek, předseda spolku

 

V Praze dne 22.5. 2017

 

součástí této petice jsou podpisové archy stvrzující souhlas všech, kteří se na naší činnosti podílejí nebo využívají našich prostor


Perla zHELPkontaktySS FacebookTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.sponzorFio banka Domu