Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Znak MCP5 heraldika

Zápis z jednání zástupců MČ Prahy 5 a občanů Hlubočep

které proběhlo ve středu, 28. června (PDF)

(Tento zápis po amatérsku dodatečně zpracovala paní Maršíková a prosí tím všechny o shovívavost!)

  I stalo se skutkem – od politického převratu v roce 1989 jsme zde nezažili tak velkou účast občanů na setkání se zástupci Městského úřadu Prahy 5. Toto setkání inicioval JUDr. Šachta se svojí ženou Charlotou, sepsali pozvánku a roznesli po Hlubočepích. JUDr. Šachta toto setkání moderoval.

Dostavili se: 


  Jednalo se o tyto okruhy problémů

  • Zástavba plácku pod Semmeringem
  • Výstavby bytového domu Trilobit (prostor po bývalém Technoplynu)
  • Revitalizace a rekonstrukce prostoru autobusové zastávky „Nádraží Hlubočepy“
  • Prostor kolem stávajícího zdravotního střediska + Raudnitzův dům č.p.2
  • Fotbalové hřiště Hlubočepy

  Na začátku besedy starosta Ing. Pavel Richter objasnil veškerá úskalí, která musel úřad i jeho osoba podstoupit kvůli zamýšlené zástavbě plácku u vysokého mostu (nyní malé dětské hřiště nad stokou K2). Vzhledem k tomu, že proti zástavbě plácku důrazně protestovali aktivisté z Hlubočep, nabídla po složitých jednáních MČ Prahy 5 jako výměnu jinou parcelu pro investora JRD, který měl na stavbu bytových domů již stavební povolení. (Mimo diskuzi tohoto setkání – naši starší spoluobčané si dobře pamatují, že bývalo absolutní tabu cokoliv stavět za hranicí vysokého mostu.) Diskuze na toto téma, ačkoli byla na počátku besedy, se protáhla o příspěvky občanů a pana Matouška, který obhajoval chráněné území Prokopského údolí.

  V diskuzi o výstavbě bytového komplexu Trilobit (prostory po bývalém Technoplynu) – asi 35 bytových jednotek se rozproudila bohatá diskuze hlavně ve smyslu dopravy v Hlubočepské ulici – p. Havel a spolek Prokopovo – poukazovali na špatný stav ulice Hlubočepská a chodníky směrem k bývalému nádraží Hlubočepy, dále na zvyšující se automobilovou a cyklistickou dopravu od a do Prokopského údolí. Diskuze k tomuto bodu jednání byla nejdelší. (Odvolání k územnímu rozhodnutí.) 

  Revitalizace prostoru autobusové zastávky „Nádraží Hlubočepy“  (malý park) – diskuze se ujala pí. Ing. arch. Zuzana Hamanová a poté p. arch.  R. Špičáková, která vyhrála konkurs, vyhlášený na toto území mezi zahradními architekty. Uvažuje se o vymýcení tisů (starých 38 roků), vymýcení uschlého vzrostlého javoru (údajně otrávený strom), vymýcení starého ořešáku a tří sakur. Naše návrhy na změnu parčíku u zastávky vznikly, když jsme se dozvěděli o participačním rozpočtu (rozpočet vyčleněný obcí na projekty vzešlé na žádost občanů), který byl limitován podáním do pondělí 22. května 2017. K oficiálnímu podání návrhů k danému termínu ve skutečnosti nedošlo. Hovořilo se o perspektivním návratu repliky Krista na kříži od Khola Severy včetně kapličky do parku ve stejném měřítku původní dřevěné sochy v nadživotní velikosti. Zazněla obava z poničení sochy, arch. Zuzana Hamanová podotknula, že socha by měla být nasvícena a Hlídána kamerovým systémem.

  Arch. R. Špičáková pronesla obhajobu návrhu nového uspořádání prostoru, návrh koloval mezi přítomnými v několika kopiích. Uspořádání chodníku – dlažební kostičky, osazení novými stromy tak, aby nebránily pohledu na kapličku s Kristem, zrušení staré čekárny a nahrazení novou čekárnou, ale osazenou těsně za zeď a u chodníku tak, aby nevznikl „hluchý prostor“, případně vybudování malé fontánky s pitnou vodou.

  Dalším bodem bylo sdělení, co bude s Raudnitzovým domem č.p. 2 (nyní je v objektu též zdravotní středisko - MUDr. Ezechiáš). V domě dosud žijí asi 2 rodiny a 2 jednotliví obyvatelé. Z objektu by se měl stát dům s pečovatelskou službou – odhadem asi 25 malometrážních bytů. Velikou výhodou má být, že objekt i pozemek je ve vlastnictví MČ Prahy 5 a snad jsou i na jeho rekonstrukci finance. Bývalé zdravotní středisko i s podzemním krytem, které v 60. létech společně vybudovali občané Hlubočep, by se mělo odstranit a na pozemku vystavět další objekt, sloužící seniorům. Veliký důraz se klade na okolí těchto dvou objektů, a to je park, který kdysi založil Dr. Thomayer, a stále zde rostou vzácné stromy. Naštěstí odpadla idea, že by v tomto parku po vykácení některých dřevin mělo vzniknout „náměstí“.

  Fotbalové hřiště Hlubočepy – při příchodu do salonku, kde byla beseda, upoutala pozornost vlajka I.F.C Barrandov a 3 muži oblečeni do dresu téhož klubu. Jedním z nich je p. Stupka, náš nový spoluobčan (ul. Pod útesy). Tento fotbalový klub usiluje o možnost užívat staré hřiště, kde měl stát další bytový komplex, ale investor odstoupil z důvodů nedostupnosti pro stavební techniku a kvůli správnému rozhodnutí majitelky přístupových pozemků pí. Denisy Zemanové – Ritschelové. O těchto záležitostech se sportovci budou zřejmě dohadovat na podzim r. 2017 s Městským úřadem P5. Hovořilo se o havarijním stavu šaten a ostatního zázemí hřiště a o včasném výsevu travního semene. Pani G. Zdeňková měla dotaz, jaký osud stihne kdysi fungující hřiště (říkalo se mu HC) nad školou Na Žvahově – (je to ukrytý a již zarostlý plácek) na úrovni vily MUDr. Dedka a pod ul. Noutonická.

  Diskusních příspěvků občanů byla přemíra a zastupitelé v mezích možností na ně reagovali a odpovídali – hlavně JUDr. Homola ohledně dopravy, místostarosta p. Slabý, p. Richter a další. Pan Novotný ze Žvahova (ochrana přírody) – promluvil o skále nad občerstvením p. Hurdálka. Této přírodní lokality bychom si měli vážit vzhledem k její historické a geologické podobě, (skalní step), která by se měla velice chránit.  Byla též vznesená kritická poznámka k živnosti p. Hurdálka (např. popel vysypávaný za jeho objektem na skálu a všeobecný nepořádek). Hovořilo se též o tzv. Haladově zahrádce. Domek již patří MČ P5. Z tohoto objektu údajně před nedávnem bylo odvezeno veliké množství nezdravých chemikálií.

   Tato plodná beseda skončila kolem 22. Hodiny, odhadem přišlo asi 90 spoluobčanů. Starosta Prahy 5, Ing. Pavel Richter naznačil, že svolaná beseda občanů je pro úřad inspirativní.


Kam dál:

Perla zHELPkontaktySS FacebookTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.sponzorFio banka Domu