PDU_2_5_2016_dalejsky_potok_1_R.jpg

NEDOBROTY

 • netrhatO jeho záhranu není ve vyšších kruzích zájem.

   Ochranáři přírody bojují proti mašinerii marně.

 • uredniciZadržovat vodu v krajině neumí rovná hladká koryta.

   Ani loňská povodeň, ani katastrofální stav hladiny Dalejského potoka, nedonutila zodpovědné orgány MHMP k zamyšlení a jednání.

 • Nezbednosti

  Nemožné ihned, zázraky do tří dnů....

   Bylo, nebylo... Pod mostem pražského Semmeringu se zhruba rokem objevil popelnicový kontejner. Velký prostorově, asi malý pro skutečný počet obyvatel domu.

 • ptacek

  Víceletá akce "Prokopský nočník"

   je opět v plánu. Právě na první jarní den, 21.března, proběhne další noční akce běhu s čelovkami a se psy v Prokopském údolí.

 • smutekOd našich dopisovatelů

  Přeji dobrý den.

  Včera jsem narazil na Vidouli na skutečnosti, o kterých jsem informoval magistrát. 

 • Logo TSK Zákon 114/1992 je pro TSK hadrem papíru

   Již řadu měsíců se Technická správa komunikací tváří, že průběžně opravuje vozovku, procházející Prokopským údolím.

 • ctenarZastupitelstvo MČ Prahy 5

     stále hodlá realizovat svou představu komunitní zahrady v Prokopském údolí, s návrhem umístění na stanovišti lokality NATURA 2000, vyhlášené dle směrnice 92/43/EHS, jak se píše v článku časopisu iPĚTKA.

  ZDROJ: https://www.ipetka.cz/index.php/2017/11/13/praha-5-zachranila-unikatni-zahradu/
 • Perla zPokud s námi sympatitujete, podpořte nás....

    Vážení přátelé a příznivci naší společnosti a Prokopského a Dalejského údolí.

 • NezbednostiSlova jsou slova a činy jsou činy

   to rozdílné jsou veličiny, říkávaly naše babičky. A pro volené zástupce to platí v plném rozsahu. Pana starostu MČ Prahy 5 z toho nevyjímaje. Nebo snad ano?

 • ctenarHaló Noviny - Pěkný článek o stavu přírody

    Série těžkých porážek ochrany životního prostředí v České republice v posledních měsících klade otázku příčiny. Zběsilost technokratů, zvláště pak stavbařů včele s neurvalou dálniční lobby?

 • Tak si nejsme jisti, zda odpověď je na naši stížnostNezbednosti

     Psali jsme o:

  "...došlo k rušení stanoviště zvláště chráněných druhů...  nepochybně dojde i k ovlivnění mikroflóry a mikrofauny.... je systematicky ničena biodiverzita.... celou akci je nutné posuzovat jako záměrné poškozování přírodního parku..."

 • NezbednostiO čem je ochrana přírody

   by konečně měli začít přemýšlet odpovědní pracovníci odboru některých odborů na Pražském magistrátu. Mají to za naše daně v popisu svojí práce.

 • Blesk

  Parkoviště "NATURA 2000"

    Prokopské údolí bylo pro své výjimečné kvality vyhlášeno přírodní rezervací už v roce 1978. Výnos o zřízení rezervace uváděl, že v chráněném území jsou zakázány jakékoliv terénní úpravy i výstavba nových objektů – a že stávající stavby budou postupně likvidovány. Plán péče z roku 2014 to pak výslovně nedoporučuje.

 • paragrafaneb, pro koho platí zákony?

    Co si poddaný lid nesmí dovolit, to si Vámi volený zástupce zřejmě dovolit může. Zákony, směrnice, nařízení, postupy, to vše je jen papír.....

 • Perla z
  OTEVŘENÝ DOPIS – PETICE

 • kozaPřijďe se s námi rozloučit...

     Kamarádi a kamarádky, kdo nás zná, může se ještě do konce školního roku přijít podívat na nás k nám na louku. Po začátku prázdnin se může stát, že tu své stádečko koziček a ovcí pravděpodobně nikdy neuvidíte.

 • Nezbednostianeb, není nad práci odborníků....

  Co je platná všechna naše snaha a pečlivá práce dobrovolníků, když dobře placená organizace, kterou na mnoha místech zdarma suplujeme, je schopna definitivně zničit jedinečné hodnoty. 

 • NezbednostiEkologická havárie na Dalejském potoce

    Před čtrnácti dny jsme Vás informovali o silném znečištění Dalejského potoka ropnými látkami. Potok nevypadal ani trochu hezky. Po informacích o viníkovi a příčině této vážné ekologické havárie z oficiální míst i z médií se zatím slehla zem.

 • NezbednostiRopné látky na hladině potoka

   se objevilyv březnu, těsně po prvním jarním dnu. 

 • ctenarDalo se to čekat po projevu v parlamentu 

    Pan prezident je znám svým negativním přístupem k ochraně přírody a manipulitatavní argumentací vytržením z kontextu a skutečnou neznalostí o provázanosti celé přírody.

 • urednici

  Dvakrát nevstoupíš do stejné vody

     Není to tak dlouho, kdy 1.místostarosta ZMČ Prahy 5, pan Slabý, se snažil prosadit komunitní zahradu v ochranném pásmu rezervace.

 • CarodejniceVýzva Spolku Za lepší Barrandov

    Záleží-li Vám na Prokopkém údolí, prosím čtěte. Téměř 14.000 obyvatel udělá z Prokopského údolí Václavské náměstí.

 •  paragrafJeden o voze druhý o koze....

  Řada z Vás si jistě vzpomene na bývalou továrnu Technoplynu, umístěnou na počátku Prokopského údolí za mostem pražského Semmeringu. 

 • Nezbednosti

  Nejen na jaře je tu krásně

    i zima má v našem údolí svou neopakovatelnou atmosféru. Třeba i v místech běžnému oku neznámých.

 • uklidNaši dopisovatelé jsou všímaví

    Včera jste nás informovali o nově vzniklé černé skládce v Prokopském údolí.

  Nevíte, čí to třeba je.....???