PDU_2_5_2016_dalejsky_potok_1_R.jpg

HERBÁŘ ÚDOLÍ

ROSTLINY V PROKOPSKÉM ÚDOLÍ

 • Barvínek menší

  Jedna z nepůvodních bylin v údolí.

     Je to běžná rostlina, vyskytující se v České republice, ale preferuje místa s kyprou a výživnou půdou. V Prokopském údolí se začal vyskytovat až v posledních letech jako zavlečený druh, uniklý nespíše ze zahrad.

 • Bělozářka liliovitá

  netrhatJarní bylinka z čeledi chřestovitých

    je teplomilný druh, který se v údolí vyskytuje na suchých, vysluněných stráních a skalnatých svazích. 

 • Bělozářka větevnatá

  netrhatJe to druhá z bělozářek v Prokopském údolí.

    Kvete však o něco později, o to však ve větším množství.

 • Bradáček vejčitý

  netrhatVzácná orchidej je trvale na ústupu.

    Tak by šel popsat letošní výskyt bradáčku na jeho posledních lokalitách v Prokopském údolí.

 • Brslen evropský

  KytkaČervené biskupské čepičky,

     pověšené v úžlabí listů, jsou takovou malou předzvěstí zimního času.

 • Černohlávek velkokvětý

  netrhatModrá je dobrá,

    tak by šlo použít slova z písničky od kapely Žlutý Pes na další chráněnou bylinku, rostoucí vzácně v Prokopském údolí. 

 • Česnek kulovitý

  netrhatOhrožený druh česneku

    se letos se objevil na lokalitě, kterou jsme v loňském roce s dobrovolníky firem AXIS a ČPP vyčistili od náletových dřevin. Po řadě let je to prvně zdokumentovaný nález v Prokopském údolí. 

 • Česnek ořešec

  KytkaZ rodu allium představujeme další druh,

    který se na území Prokopského údolí vyskytuje.

 • Česnek planý

  netrhatV Prokopském údolí roste česneků povícero.....

   Na prvopočátku léta vykvétá další z nich. Tento druh má intenzivní česnekovou vůni, ale bez palčivé chuti. Liší se tím od podobného česneku viničného (Allium vineale).

 • Česnek podivný

  Nezbednostisi lidé v Prokopském údolí pletou s jinou bylinkou...

   Nedávno se v tiskuobjevila zpráva o růstu česneku medvědího, který prý právě "vyrazil" také Prokopském údolí.

  Jenže... ten tady vůbec neroste.... 

 • Čilimník řezenský

  netrhatčilimník, či spíše čilimníček,

    který se na několika místech v přírodní rezervaci Prokopské a Dalejské údolí vyskytuje, je řazen ke vzácnějším druhům vyžadující další pozornost.

 • Divizna velkokvětá

  KytkaJedna z léčivých bylinek v Prokopském údolí

   která právě kvete. Není tu úplně běžná, protože roste především na ruderálních stanovištích, na rumištích a skládkách.

 • Dřišťál obecný

  netrhatNa světlých místech, sutích a svazích

    v našem Prokopském údolí vykvétá časně z jara až 3 m vysoký, opadavý keř, se žlutými hrozny květů.

 • Dýmnivka dutá

  uvahaJedny z prvních jarních květů na vápenci

    Na plošinách a svazích i hájích, jako zatím každoročně, nás v březnu a dubnu potěší svými květy Dýmnivka dutá (Corydalis cava)

 • Hrachor jarní

  Kytkaznámý též pod názvem lecha jarní

  je vytrvalá bylina vysoká 15 až 40 cm, která u nás roste v časném jaru. 

 • Jaterník podléška

  KytkaV České republice je poměrně běžná rostlina,

  avšak například ve východní polovině Moravy je poměrně vzácná nebo místy zcela chybí. A dokonce v Maďarsku, na stejném karpatském oblouku jako východní Morava, je to zákonem chráněný druh.

 • Jehlice trnitá

  KytkaSuché louky, pastviny, křovinaté stráně,

   tam jí na řadě míst v Prokopském údolí najdete. V teplých oblastech roste relativně hojně.

 • Kavyl Ivanův

  netrhatJedna ze vzácných trav Prokopského údolí,

    která stále roste na několika lokalitách, je chráněnou rostlinou a patří dokonce mezi ohrožené druhy květeny evidovaných v červeném seznamu cévnatých rostlin.

 • Kavyl sličný

  netrhatDalší ze vzácných trav Prokopského údolí,

    vytrvalá bylina z čeledi lipnicovitých rostoucí také v Prokopském údolí.

 • Kavyl vláskovitý

  netrhatDalší ze vzácných trav Prokopského údolí,

    která stále roste na několika lokalitách, je chráněnou rostlinou a patří mezi ohrožené druhy květeny evidovaných v červeném seznamu cévnatých rostlin.

 • Kokořík vonný

  Kytka

  Další jarní bylinka se hlásí o slovo.

    Občas si ji někdo plete s konvalinkou...

 • Koniklec luční český

  netrhatJedna z rarit v Prokopském údolí

  je koniklec luční český, který roste pouze ve střední Evropě. Teď na jaře je čas si ho prohlédnout.

 • Konopice úzkolistá

  netrhatje chráněná bylinka, která nemá na přežití šanci.

    Hlavní výskyt konopice je převážně na suchých stráních, pastvinách a lomech. Druhotně se však šíří hlavně podél železnic a cest. A okraje cest se v Prokopském údolí sekají několikrát ročně, bez ohledu na to, co zde roste.

 • Kostival hlíznatý

  V časném jaru se letos objevila i tato bylinka.

     Také ona dříve bývala na mnoha lokalitách. Poslední roky se však tyto lokality dají spočítat už na prstech jedné ruky.

 • Křídlatka japonská

  Nezbednostije nebezpečná invazní rostlina  

  která dělá v naší přírodě a také v našem Prokopském údolí velkou neplechu.