SAVCI

SAVCI V PROKOPSKÉM ÚDOLÍ

  • Zpravodajovemalá myška v Prokopském údolí

    patří k řadě savců, kteří se v Prokopském údolí vyskytují. Má sice mnoho predátorů, včetně toulavých koček, ale stále je tu ještě jako běžnější druh. Dnes se mi ji podařilo fotoaparátem zachytit s úžasným balíčkem v tlamě.

  • ZpravodajovePři jarním ránu se k nám přišla podívat.

    Srna. V naprosté tichosti. Chvilku vyčkávala, párkrát se nadýchla a pak pomalu zase odkráčela do prudkého svahu mezi mladé jasánky. Jako přízrak....

  • ZpravodajoveNetopýři a jejich ochrana nejen v Prokopském údolí

    O našich netopýrech, létajících savcích.