Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

premysleni

Fauna Prokopského údolí (doporučení CZ0110050)

Prokopské údolí je významné mimořádnou pestrostí xerotermní skalní a stepní vegetace.

 A také přirozenými lesními porosty, jako jsou dubohabrové háje, suťové lesy i teplomilné doubravy.

 Pestrosti vegetace odpovídá i velká biodiverzita fauny, která zde byla výjimečně podrobně prozkoumána, zvláště bezobratlí živočichové, plži, pavouci, brouci a motýli.

   PDU 2016 07 22 Ptaci lok Barr11Prokopské údolí je unikátním souborem stanovišť teplomilných bezobratlých živočichů.

  

  Z plžů zde žijí epilitické druhy ovsenka skalní (Chondrina avenacea) a kuželovka skalní (Pyramidula pusilla), jejíž výskyt na okraji Bílých skal nebyl v novější době ověřen, dále v Čechách endemická závornatka vřetenka lesklá (Bulgarica nitidosa), plž trojzubka stepní (Chondrula Trident), na sešlapávané partie Hemrových skal je vázána vitální populace suchomilky rýhované (Helicopsis striata), která se dnes již patrně jinde v České republice nevyskytuje. Na lesní porosty je zde vázán citlivý plž soudkovka žebernatá (Sphyradium doliolum) a zubkoústka trojzubá (Isognomostoma isognomostomos).

  Žije zde řada vzácných teplomilných pavouků včetně sklípkánka pontického (Atypus muralis), stepníka rudého (Eresus kollari) či skákavky rudopásé (Philaeus chrysops). 

   Z hmyzu jsou tu vzácností stepní mravenci (Myrmica deplanata) a (Lasius reginae) parazitující na (Lasius alienus). Podrobně byli studováni brouci, blanokřídlí a motýli, z nichž jsou někteří reliktní, z mandelinkovitých např. (Labidostomis lucida) nebo (Cryptocephalus pusillus). Z nosatcovitých se vyskytují druhy rodu Acalles, kteří svojí bezkřídlostí dokládají kontinuální trvání lesa. Vedle toho se zde vyskytují i brouci atraktivní - např. roháč obecný (Lucanus cervus) a krasec třešňový (Anthaxia candens).

PDU 2016 07 03 JP Okac metlivovy
  Z nejzajímavějších druhů motýlů je třeba zmínit výskyt nesytky české (Pennisetia bohemica), okáče metlicového (Hipparchia semele), modráska východního (Pseudophilotes vicrama) a modráska hnědoskvrnného (Meleageria daphnis). Na Butovickém hradišti a pravděpodobně také i výskyt okáče skalního (Chazara brizeis).

  Celé Prokopské údolí je hnízdištěm více než 60 druhů ptáků. Skalní stěny v Prokopském lomu jsou mimo jiné i hnízdištěm výra velkého (Bubo bubo).

PDU Uzovka hladka
  V území se vyskytují běžnější druhy plazů - ještěrka obecná (Lacerta agilis), užovka obojková (Natrix natrix), užovka hladká (Coronella austriaca), v minulosti se zde vyskytovala i ještěrka zelená (Lacerta viridis); aktuální stav populace není znám.

  Významná je fauna netopýrů. Jejich výskyt je vázán zejména na jeskyně a štoly v opuštěných vápencových lomech, recentně byly zaznamenány následující druhy: netopýr ušatý (Plecotus auritus), netopýr dlouhouchý (Plecotus austriacus), netopýr velký (Myotis myotis), netopýr vousatý (Myotis mystacinus), netopýr řasnatý (Myotis nattereri), netopýr vodní (Myotis daubentonii), netopýr černý (Barbastella barbastellus) a netopýr večerní (Eptesicus serotinus).

   A bohužel, dávnou minulostí je zde kdysi bohatá kolonie sysla obecného (Spermophillus citellu).

Sysel


 Kam dál:

Perla zHELPkontaktySS FacebookTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.sponzorFio banka Domu