PDU_2016_04_28_Rozec_1_V.jpg

Drobečková-navigace

Hodnocení uživatelů: 4 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

netrhatKvětena přírodní rezervace Prokopské údolí

   Následující seznam uvádí soupis vyšších cévnatých rostlin zjištěných na území Prokopského údolí.

  Seznam je vytovřen ze Zpravodaje Československé botanické společnosti, který zpracovali Jarmila Kubíková (nálezy 1972-1977) a Jiří Manych (nálezy 1965-1977) a doplněn údaji i ze starší literatury. Další podklady doplnila naše společnost svými nálezy a záznamy paní Marie Nedvědové, která přes 70 let prochází všemi zákoutími Prokopského údolí.

Další odkazy:


   KVĚTENA PROKOPSKÉHO ÚDOLÍ, STUPNĚ OCHRANY A DOBA KVĚTU - (lze třídit podle hlaviček sloupců

Latinský název Český název čeleď Č. kn. zák. $  kvet. Nálezy
Acer campestre javor babyka mýdelníkovité     4  
Acer platanoides javor mléč mýdelníkovité     4-5  
Acer pseudopatanus javor klen mýdelníkovité     5  
Acinos arvensis pamětník rolní hluchavkovité     5-7  
Actaea spicata samorostlík klasnatý pryskyřníkovité     5-6  
Adonis aestivalis hlaváček letní pryskyřníkovité C3   5-7  
Adonis flammea hlaváček plamenný pryskyřníkovité C1t   5-7  
Adoxa moschatellina pižmovka mošusová pižmovkovité     3-5  
Aegopodium padagraria bršlice kozí noha miříkovité     5-8  
Aethusa cynapium tetlucha kozí pysk miříkovité C4a   7-9  
Agrimonia eupatoria řepík lékařský růžovité     7-9  
Agropyron caninum pýrovník psí lipnicovité     5-6  
Agropyron intermedium pýr prostřední lipnicovité     5-8  
Agropyron repens pýr plazivý lipnicovité     6-8  
Agrostis capillaris psineček obecný lipnicovité     6-8  
Achilea nobilis řebříček vznešený hvězdnicovité C3   5-8  
Achilea setacea řebříček štětinolistý hvězdnicovité C3   5-6  
Achillea collina řebříček chlumní hvězdnicovité     6-10  
Ajuga genevensis zběhovec lesní hluchavkovité     4-7  
Ajuga chamaepitys zběhovec trojklaný hluchavkovité C1t   5-9  
Alliaria petiolata česnáček lékařský brukvovité     4-6  
Allium montanum česnek chlumní horský česnekovité C4a   6-8  
Allium oleraceum česnek planý česnekovité     7-9 2017
Allium paradoxum česnek podivný česnekovité     4-5 2017
Allium rotundum česnek kulovitý česnekovité C3   6-7 2017
Allium scorodoprasum česnek ořešec česnekovité     6-8 2017
Allium strictum česnek tuhý česnekovité C2r 2 5-8  
Allium vineale česnek viničný česnekovité     7-9  
Alnus glutinosa olše lepkavá břízovité      2-4  
Alopecurus pratensis psárka luční lipnicovité     5-6  
Alyssum alyssoides tařinka kališní brukvovité     4-9  
Alyssum montanum tařinka horská pravá brukvovité C3   4-8  
Amaranthus retroflexus laskavec ohnutý laskavcovité      8-9 2017
Amelanchier ovalis  muchovník oválný růžovité     4-5  
Anagallis foemina drchnička modá prvosenkovité C3   6-9  
Androsace eloganta pochybek prodloužený prvosenkovité C3   4-5  
Anemone  ranuncoloides sasanka pryskyřníková pryskyřníkovité     4-5 2016,2017
Anemone nemerosa sasanka hajní pryskyřníkovité     3-5  
Anemone sylvestris sasanka lesní pryskyřníkovité C2b 3 5-6 2017
Angelica sylvestris děhel lesní miříkovité     8-9  
Anchusa officinallis pilát lékařský brutnákovité     5-9  
Antennaria dioica kociánek dvoudomý hvězdnicovité C2t   5-6  
Anthemis austriaca rmen rakouský hvězdnicovité C3   6-9  
Anthericum liliago bělozářka liliovitá chřestovité C3   5-6 2016,2017
Anthericum ramosum bělozářka větevnatá chřestovité C3 3 6-8 2017
Anthoxantum odoratum tomka vonná lipnicovité     4-6  
Anthriscus sylvestris kerblík lesní miříkovité     5-7  
Anthyllis vulneraria úročník bolhoj bobovité C4b   5-7 2017
Aquilegia vulgaris orlíček obecný pryskyřníkovité C3   5-7  
Arabidopsis thaliana huseníček rolní brukvovité     4-5  
Arabis auriculata huseník ouškatý brukvovité  C3   4-6  
Arabis hirsuta huseník chupatý brukvovité      5-6  
Arabis pauciflora huseník chudokvětý brukvovité  C3   5-7  
Arctium lappa lopuch větší hvězdnicovité     6-9  
Arctium minus lopuch menší hvězdnicovité     7-9  
Arctium tomentosum lopuch plstnatý hvězdnicovité     6-9  
Arenaria leptoclados písečnice tenkovětvá hvozdíkovité C4a   5-9  
Arrhentherum elatius ovsík vyvýšený pravý lipnicovité     6-7  
Artemisia campetris pelyněk ladní hvězdnicovité     8-10  
Artemisia pontica pelyněk pontický hvězdnicovité C3   8-10  
Artemisia vulgaris pelyněk černobýl hvězdnicovité     7-10  
Asarum europaeum kopytník evropský podražcovité     3-5  
Asperula cynanchica mařinka vonná mořenovité     6-9  
Asperula tinctoria mařinka barvířská mořenovité     5-6  
Asplenium ruta-muraria sleziník routička sleziníkovité     V5-9  
Asplenium septentrionale sleziník severský sleziníkovité     V7-10  
Asplenium trichomanes sleziník červený sleziníkovité     V7-10  
Aster amellus hvězdnice chlupní hvězdnicovité C3 3 7-10  
Aster linosyris hvězdnice zlatovlásek hvězdnicovité C3 3 7-9  
Astragalus cicer kozinec cizrncový bobovité     6-8  
Astragalus danicus kozinec dánský bobovité C3 3 5-6  
Astragalus glycyphyllos kozinec sladkolistý bobovité     5-8  
Aurinia ardunii tařice skalní Arduinova brukvovité C4a   4-5  
Avena strigosa oves hřebílkatý lipnicovité A1   7-8  
Avenella flexuosa metlička křivolaká lipnicovité     6-7  
Avenochloa pratensis ovsíř luční lipnicovité     5-8  
Avenula pubescens ovsík pýřitý lipnicovité     5-6  
Ballota nigra měnice černá hluchavkovité     6-10  
Berberis vulgaris dřišťál obecný dřišťálovité  C4a   4-6 2016,17,18
Bergenia crassifolia bergénie tučnolistá lomikamenovité     4-6 2016,17,18
Berula erecta potočník vzpřímený miříkovité C4a   6-7  
Betonica officinalis bukvice lékařská hluchavkovité     7-8  
Betula pendula bříza bělokorá břízovité     4-5  
Biscutella laevigata subsp. VARIA dvojštítek hladkoplodý brukvovité C3 3 4-7  
Borago officinalis brutnák lékařský brutnákovité     5-9 2017,
Bothriochloa ischaemum vousatka prstnatá lipnicovité C3   6-8  
Botrychium lunaria vratička měsíční jazykovité C2b 3 5-7  
Brachypodium pinatum válečka prapořitá lipnicovité     6-7  
Brachypodium sylvaticum válečka lesní lipnicovité     5-8  
Briza media třeslice prostřední lipnicovité     5-6  
Bromus erectus sveřep vzpřímený lipnicovité     6-7  
Bromus hordeaceus sveřep měkký lipnicovité     5-8  
Bromus tectorum sveřep střešní lipnicovité     5-6  
Bryonia alba posed bílý tykvovité      5-6  
Bupleurum fascatum prorostlík srpovitý miříkovité     6-9  
Bupleurum longifolium prorostlík dlouholistý miříkovité     5-6  
Calamagrostis arundinacea třtina rákosovitá lipnicovité     6-8  
Calamagrostis epigejos třitna křovištní lipnicovité     6-8  
Calluna vulgaris vřes obecný vřesovcovité     7-10 2016,2017
Cameina microcarpa lnička drobnoplodá brukvovité      5-7  
Campanula glomerata zvonek klubkatý zvonkovité     6-9  
Campanula patula zvonek rozkladitý zvonkovité     5-8  
Campanula persicifolia zvonek broskvolistý zvonkovité     6-8  
Campanula rapunculoides zvonek řepkovitý zvonkovité     6-9  
Campanula rotundifolia zvonek okrouholistý zvonkovité     5-9  
Campanula trachelium zvonek kopřivolistý zvonkovité     7-9  
Capsella bursa-pastoris kokoška pastuší tobolka brukvovité      5-7  
Cardamine impatiens řeřešince nedůtklivá brukvovité     5-7  
Cardaminopsis arenosa subs.arenosa řeřišničík písečný pravý brukvovité     4-7  
Cardaria draba vesnovka obecná brukvovité     4-7  
Carduus acanthoides bodlák obecný hvězdnicovité     6-8  
Carduus nutans bodlák nicí hvězdnicovité C4a   6-7  
Carex digitata ostřice plstnatá šáchorovité  C4b   4-5  
Carex hirta ostřice srstnatá šáchorovité      5-6  
Carex humilis ostřice nízká šáchorovité  C4a   4-5  
Carex montana ostřice horská šáchorovité      3-5  
Carex muricata ostřice měkkostěnná šáchorovité      5-6  
Carex praecox ostřice časná šáchorovité      4-5  
Carlina acaulis pupava bezlodyžná hvězdnicovité     6-9  
Carlina vulgaris pupava obecná hvězdnicovité     6-9  
Carpinus betulus habr obecný břízovité     4-5  
Carum carvi kmín kořenný miříkovité     5-6  
Caucalie platycarpos dejrovec velkoplodý miříkovité  C2b   5-7  
Cearatium semidecandrum rožec pětimužný hvozdíkovité     3-6  
Centauera jacea chrpa luční hvězdnicovité     7-9  
Centauera scabiesa chrpa čekánek hvězdnicovité     7-9  
Centauera stoebe chrpa latnatá hvězdnicovité     6-9  
Centauera triumfettii chrpa chlumní hvězdnicovité C3 3 5-8  
Cephalanthera damosonium okrotice bílá vstavačovité C4a 3 5-7 2016,17,18
Cerastium arvense rožec rolní hvozdíkovité     6-8  
Cerastium brachypetalum rožec krátkoplátečný hvozdíkovité C3   4-5  
Cerastium holesteoides rožec obecný luční hvozdíkovité     4-9  
Cerinthe minor voskovka menší brutnákovité C4a   5-7  
Cichorium intybus čekanka obecná hvězdnicovité     6-9  
Circaea lutetiana čarovník pařížský pupalkovité     6-8  
Cirsium acaule pcháč bezlodyžný hvězdnicovité  C4a   7-9 2017
Cirsium arvense pcháč rolní hvězdnicovité      6-10  
Cirsium eriophorum pcháč bělohlavý hvězdnicovité  C3   7-9  
Cirsium oleraceum pcháč zelinný hvězdnicovité      6-10  
Cirsium pannonicum pcháč panonský hvězdnicovité  C3   5-6  
Clematis recta plamének přímý pryskyřníkovité C3 3 6-7 2017
Clematis vitalba plámenek plotní pryskyřníkovité     6-9 2016,2017
Clinopodium vulgare klinopád obecný hluchavkovité     5-8  
Conringia orientalis hořinka východní brukvovité C1t   5-8  
Convallaria majalis konvalinka vonná chřestovité     5-6  
Convolvulus arvensis svlačec polní svlačcovité     5-9  
Cornus mas dřín jarní dřínovité C4a 3 3-4  trvale
Cornus sanguinea svída krvavá dřínovité     5-6  
Corydalis cava dýmnivka dutá zemědýmovité     3-5 2017,18
Corydalis fabacea dýmnivka bobovitá zemědýmovité C4a   3-4  
Corydalis solida dýmnivka plná zemědýmovité C4a   3-4  
Corylus avellana líska obecná břízovité      2-4  
Cotoneaster integerrimus skalník celokrajný růžovité C4a   4-6  
Crataegue laevigata hloh obecný růžovité     6  
Crepis biennis škarda dvouletá hvězdnicovité     5-9  
Crepis praemorea škarda ukousnutá hvězdnicovité C2b   5-7  
Cuscuta epithymum kokotice menší kokoticovité     7-10  
Cynoglossum officinale užanka lékařská brutnákovité     5-6  
Cytisus nigricans čilimník černající bobovité     5-8  
Cytisus scoparius janovec metlatý bobovité     5-6  
Dactylis glomerata srha laločnatá lipnicovité     5-6  
Datura stramonium durman obecný lilkovité     6-9  
Daucus carota mrkev obecná miříkovité     6-9  
Dianthus armeria hvozdík svazčitý hvozdíkovité C4a   6-8  
Dianthus carthusianorum hvozdík kartouzek pravý hvozdíkovité     5-9  
Dianthus plumarius hvozdík péřitý hvozdíkovité     6-7  
Dictamnus albus třemdava bílá routovité C3 3 4-6 2016,2017,18
Digitalis grandiflora náprstník velkokvětý jitrocelovité     6-8  
Dipsacus fullonum štětka planá (lesní) zimolezovité     7-9  
Dorycnium herbaceum bílojetel bylinný bobovité C3   6-7  
Dracocephalum austriacum včelník rakouský hluchavkovité C1r 1 5-6  
Echinops sphaerocephalus bělotrn kulatohlavý hvězdnicovité  E   7-9  2017,18
Echium vulgare hadinec obecný brutnákovité     6-9  
Epilobium hirsutum vrbovka chlupatá pupalkovité     7-8  
Epilobium roseum vrbovka růžová pupalkovité        
Erigeron acris turan ostrý hvězdnicovité     6-7  
Erodium cicutarium pumpava obecná kakostovité     4-10  
Erophila verna osívka jarní brukvovité      3-5  
Eryngium campestre máčka ladní miříkovité     7-8  
Erysimum crepidifolium trýzel škardolistý brukvovité C4a   4-6  
Erysimum durum trýzel tvrdý brukvovité     6-8  
Erysimum odoratum trýzel vonný brukvovité C3   6-7  
Erysimum repandum trýzel rozkladitý brukvovité C1t   4-6  
Euonymus europaea brslen evropský jesencovité     5-6 2016,17,18
Euonymus verrucosa  brslen bradavčitý jesencovité     5-7  
Euphorbia cyparissias pryšec chvojka pryšcovité      4-6  
Euphorbia esula pryšec obecný pryšcovité  C4b   6-7  
Euphorbia plathyphyllos pryšec plocholistý pryšcovité  A2   6-9  
Euphorbia waldsteinii pryšec prutnatý pryšcovité      5-8  
Falcaria vulgaris srpek obecný miříkovité     6-10  
Fallopia convolvulus opletka obecná rdesnovité     7-10  
Festuca heterophylla kostřava různolistá lipnicovité     6-7  
Festuca ovina kostřava ovčí lipnicovité     5-7  
Festuca pallens kostřava sivá lipnicovité C4a   4-6  
Festuca pratensis kostřava luční lipnicovité     6-7  
Festuca rupicola kostřava žlábkovitá lipnicovité     5-6  
Festuca valesiaca kostřava walliská lipnicovité     5-8  
Ficaria verna subsp. bulbifera orsej jarní pryskyřníkovité     3-5  
Filipendula ulmaria tužebník jilmový růžovité     5-8  
Filipendula vulgaris tužebník obecný růžovité     5-7 2017
Fragaria moschata jahodník truskavec růžovité     5-7  
Fragaria vesca jahodník obecný růžovité     4-9  
Fragaria viridis jahodník trávnice růžovité     5-6  
Frangula alnus krušinka olšová řešetlákovité     5-6  
Fraxinus excelsior jasan ztepilý olivovníkovité     4  
Gagea bohemica křivatec český pravý liliovité C2r 2 3-4  
Gagea lutea křivatec žlutý liliovité     3-4 2017,18
Gagea minima křivatec nejmenší liliovité C3   4-5  
Galeobdolon luteum pitulník žlutý hluchavkovité     4-6  
Galeopsis angustifolia konopice úzkolistá hluchavkovité C3   6-9 2017
Galeopsis ladanum konopice širokolistá hluchavkovité C4a   6-10  
Galium boreale svízel severní mořenovité C4a   6-8  
Galium glaucum svízel sivý mořenovité C4a   5-6  
Galium mollugo svízel povázka mořenovité C4b   6-7  
Galium sylvaticum svízel lesní mořenovité     5-7  
Galium verum svízel syřišťový mořenovité     5-7  
Genista germanica kručinka německá bobovité     5-6  
Genistav tinctoria krušinka barvířská bobovité     6-8  
Gentianella amarella hořeček nahořklý pravý hořcovité C1t 2 5-6  
Gentianopsis ciliata hořeček brvitý hořcovité C3   7-10  
Geranium columbinum kakost holubičí kakostovité     5-7  
Geranium palustre kakost bahení kakostovité     6-9  
Geranium pratense kakost luční kakostovité     6-9  
Geranium pussillum kakost maličký kakostovité     5-9  
Geranium robertianum kakost smrdutý kakostovité     5-10  
Geranium sanguineum kakost krvavý kakostovité C4a   5-7  
Geum urbanum kuklík městský růžovité     5-8  
Glechoma hederacea popenec obecný hluchavkovité     3-7  
Glycine synesis vistárie čínská bobovité     4-6  
Hedera helix břečťan popínavý aralkovité     9-10  
Helianthemum canum devaterník šedý cistovité C2r   4-7  
Helianthemum grandiflorum devaterník velkokvětý cistovité C1r 1 6-9  
Hepatica nobilis jaterník podléška pryskyřníkovité     3-4 2017,18
Heracleum sphondylium bolševník obecný miříkovité      6-9  
Hesperis matronalis večernice vonná brukvovité     6-7  
Hieracium bauhini jestřábník Bauhinův hvězdnicovité     5-8  
Hieracium cymosum jestřábník chocholičnatý hvězdnicovité C4a   5-6  
Hieracium echioides jestřábník hadincovitý hvězdnicovité C3   6-7  
Hieracium lachenalii jestřábník Lachenalův hvězdnicovité     6-9  
Hieracium pilosella jestřábník chlupáček hvězdnicovité     5-10  
Hieracium racemosum jestřábník hroznatý hvězdnicovité C4a   7-9  
Hieracium umbellatum jetřábník okoličnatý hvězdnicovité     7-9  
Hippophae rhamnoides rakytník řešetlákový hlošinovité     3-4  
Holosteum umbellatum plevel okoličnatý hvozdíkovité     3-4  
Hylotelephium maximum rozchodník velký tlusticovité     7-9  
Hyoscyamus niger blín černý lilkovité C3   6-9  
Hypericum hirsutum třezalka chlupatá třezalkovité     6-8  
Hypericum montanum třezalka horská třezalkovité     6-8  
Hypericum perforatum třezalka tečkovaná třezalkovité     5-9  
Chaerophyllum aromaticum krabilice zápašná miříkovité     6-8  
Chaerophyllum bulbosum krabilice hlíznatá miříkovité     6-8  
Chaerophyllum temulum krabilice mámivá miříkovité     5-6  
Chamaecytisus ratisbonensis čilimník řezenský bobovité C4a   4-6 2017
Cholidonium majus vlaštovičník větší makovité     5-9  
Chondrilla juncea radyk plutnatý hvězdnicovité C3   7-9  
Chrysantheum corymbosum řimbaba chocholíkatá hvězdnicovité     5-8  
Impatiens noli-tangere netýkavka nedůtklivá netýkavkovité     7-8  
Impatiens parviflora netýkavka malokvětá netýkavkovité     6-9  
Inula conyza oman hnidák hvězdnicovité     7-9  
Inula germanica oman německý hvězdnicovité C2b 2 7-8  
Inula hirta oman srstnatý hvězdnicovité C3   6-9 2017,18
Iris aphylla kosatec bezlistý kosatcovité C2b 2 4-5  
Iris germanica kosatec německý kosatcovité     5-6  
Iris pseudacorus kosatec žlutý kosatcovité     5-7  
Isatim tinctoria boryt barvířský brukvovité     5-7  
Jasione montana pavinec horský zvonkovité     5-6  
Jovibarba globifera netřesk výběžkatý  tlusticovité C3   7-8  
Juncus inflexus sítina sivá sítinovité      6-8  
Knautia arvensis chřastavec rolní zimolezovité     5-9  
Koeleria macrantha smělek štíhlý lipnicovité     5-6  
Koeleria pyramidata smělek jehlancovitý lipnicovité     6-7  
Lactuca perennis locika vytrvalá hvězdnicovité C3   5-6  
Lactuca saligna locika vrbová hvězdnicovité A2   7-8  
Lactuca viminea locika prutnatá hvězdnicovité C3   7-8  
Lamium maculatum hluchavka skvrnitá hluchavkovité     5-9  
Lappula sguarrosa strošek poměnkový brutnákovité C3   6-8  
Lapsana communis kapusta obecná  hvězdnicovité     5-9  
Laserpitium latifolium hladýš širolistý miříkovité C3   7-8  
Lathyrus latifolius hrachor širolistý bobovité C3   5-8  
Lathyrus niger hrachor černý bobovité     5-8  
Lathyrus sylvestris hrachor lesní bobovité     7-8  
Lathyrus tuberosus hrachor hlíznatý bobovité     5-8  
Lathyrus vernus hrachor jarní bobovité     4-5 2017
Lavatera thuringiaca slézovec durynský slézovité

C3

  6-9  
Leontodon hispidus máchelka srstnatá pravá hvězdnicovité     6-10  
Lepidium campestre řeřicha chlumní brukvovité      5-6  
leucantheum vulgare kopretina bílá hvězdnicovité     5-10  
Ligustrum vulgare ptačí zob obecný olivovníkovité      5-6  
Lillium martagon lilie zlatohlávek liliovité C4a 3 6-7  
Linum austriacum len rakouský lnovité C4a   5-7 2018
Linum catharticum len počistivý lnovité     6-8  
Listera ovata bradáček vejčitý vstavačovité C4a   5-7  
Lithospermum purpurocaeruleum kamejka modronachová brutnákovité C4a   4-6  
Lolium perenne jílek vytrvalý lipnicovité     5-10  
Lonicera xylosteum zimolez obecný zimolezovité     5-6  
Lotus corniculatus štírovník růžkatý bobovité     5-9 2016,2017
Luzula campestris bika ladní sítinovité      3-5  
Luzula luzuloides bika bělavá sítinovité      5-6  
Mahonia aquifolium mahónia cesmínolistá dřšťálovité E   5-7  
Marrubium vulgare jablečník obecný hluchavkovité C1t   7-9  
Medicago falcata tolice srdcovitá bobovité     5-10  
Medicago lupulina tolice dětelová bobovité     5-10  
Medicago minima tolice nejmenší bobovité C3   4-7  
Medicago sativa tolice vojtěžka bobovité     5-10  
Melampyrum arvense černýš rolní zárazovité C3   5-8  
Melampyrum nemorosum černýš hajní zárazovité     6-10  
Melampyrum pratense černýš luční zárazovité     6-9  
Melica nutans strdivka nicí lipnicovité     5-6  
Melica picta strdivka zbarvená lipnicovité C3   5-6  
Melica transilvanica strdivka sedmihradská lipnicovité C4a   6  
Meliotus albus komonice bílá bobovité      5-8  
Meliotus officinalis komonice lékařská bobovité      5-9  
Mentha aquatica máta vodní hluchavkovité     7-8  
Mentha longifolia máta dlouholistá hluchavkovité     7-10  
Mercurialis perennis bažantka vytrvalá pryšcovité     4  
microrrhinum minus hledíček menší jitrocelovité     6-9  
Moehringia trinervia mateřka trojžilná hvozdíkovité     6-10  
Monotropa hypopitys hnilák smrkový vřesovcovité C3   7-8  
Muscari armeniacum modřenec arménský chřestovité     4-5  
Muscari comosum modřenec chocholatý chřestovité C3   5-7  
Muscari tenuiflorum modřenec velkokvětý chřestovité C2b   5-6  
Mycelis muralis mléčka zední hvězdnicovité     7-8  
Myosotis arvensis pomněnka rolní brutnákovité     5-7  
Myosotis palustris pomněnka bahení brutnákovité     5-9  
Myosotis ramosissima pomněnka chlumní brutnákovité     4-5  
Myosotis sparsiflora pomněnka řídkokvětá brutnákovité C4a   4-5  
Myosotis stricta pomněnka drobnokvětá brutnákovité     4-5  
Myosotis sylvatica pomněnka lesní brutnákovité     5-6  
Myosoton aquaticum křehkýš vodní hvozdíkovité         
Neottia nidus-avis hlístník hnízdák vstavačovité C4a   5-6  
Nepeta cataria šanta kočičí hluchavkovité     6-9  
Neslia paniculata řepinka latnatá brukvovité         
Nonea pulla pipla osmahlá brutnákovité C4a   5-8  
Omphalodes scorpioides pupkovec pomněnkový brutnákovité C4a   4-6  
Onebrychis arenaria vičenec písečný bobovité        
Ononis spinosa jehlice trnitá bobovité     6-8  2017
Onopordum acanthium ostropes trubil hvězdnicovité         
Origanum vulgare dobromysl obecná hluchavkovité     6-9  
Ornithogalum umbellatum snědek chocholičnatý chřestovité C3   4-5 2016,2017
Orobanche alba záraza bílá zárazovité C3   5-6  
Orobanche elatior záraza vyšší zárazovité C1t   6  
Oxalis fontana šťavel evropský šťavelovité     5-10  
Oxytropis pilosa vlnice chlupatá bobovité C3   5-7  
Papaver dubium mák pochybný makovité     6-8  
Papaver rhoeas mák vlčí makovité     5-8  
Parthenocissus quinquefolia loubinec pětilistý révovité     7-8  
Petentilla alba mochna bílá růžovité C3   4-5  
Petrorhagia profilera hvozdíček prorostlý hvozdíkovité C4a   6-10  
Peucedanum cervaria smldník jelení miříkovité C4a   6-9  
Phleum phlecides bojínek tuhý lipnicovité     6-8  
Phleum pratense bojínek luční lipnicovité     6-8  
Picea abies smrk ztepilý borovicovité     5-6  
Picris hieracioides hořčík jestřábníkovitý hvězdnicovité     7-10  
Pimpinella saxifraga bedrník obecný miříkovité     6-10  
Pinus nigra borovice černá borovicovité     5-6  
Pinus sylvestris borovice lesní borovicovité     4-6  
Plantago lanceolata jitrocel kopinatý jitrocelovité     5-10  
Plantago media jitrocel prostřední jitrocelovité C4b   6-10  
Platanthera bifolia vemeník dvoulistý vstavačovité C3 3 5-7  
Poa angustifolia lipnice úzkolistá lipnicovité     5-7  
Poa bulbosa lipnice cibulkatá lipnicovité     4-6  
Poa compressa lipnice smáčknutá lipnicovité     5-8  
Poa nemoralis lipnice hajní lipnicovité     6-8  
Poa pratensis lipnice luční lipnicovité     5-8  
Polycnemum majus chruplavník větší laskavcovité C1t   7-9  
Polygala comosa vítod chocholatý vítodovité     5-7  
Polygala vulgaris vítod obecný vítodovité     5-8  
Polygonatum multiflorum kokořík mnohokvětý chřestovité     5-6  
Polygonatum odoratum kokořík vonný chřestovité     5-6 2016,2017
Polypodium vulgare osladič obecný osladičovité     V7-8  
Populus alba topol bílý vrbovité     3-4  
Populus tremula topol osika vrbovité     3-4  
Potentilla anserina mochna husí růžovité     6-8  
Potentilla arenaria mochna nátržník růžovité C4a   3-5  
Potentilla argentea mochna stříbrná růžovité     6-7  
Potentilla heptaphylla mochna sedmilistá růžovité     4-7  
Potentilla recta mochna přímá růžovité C4a   6-8  
Potentilla reptans mochna plazivá růžovité     6-8  
Potentilla rupestris mochna skalní růžovité     5-7  
Potentilla tabernaemontani mochna jarní růžovité     4-5  
Primula veris prvosenka jarní prvosenkovité C4a   4-5  
Prunella grandiflora černohlávek velkokvětý hluchavkovité C3   6-9 2017
Prunella laciniata černohlávek dřípený hluchavkovité C3   6-7  
Prunella vulgaris černohlávek obecný hluchavkovité     6-10  
Prunus avium třešeň ptačí růžovité     4-5  
Prunus padus střemcha obecná růžovité     4-6  
Prunus spinosa trnka obecná růžovité     3-4  
Pseudolysimachion spicatum rozrazil klasnatý jitrocelovité C4a   6-9  
Pulmonaria officinalis plicník lékařský brutnákovité     3-4  
Pulsatilla pratensis subsp. Bohemica koniklec luční český pryskyřníkovité C2b 2 3-5 2016,2017
Pyrus eleagrifolia hrušeň hlošinolistá růžovité      4-5  
Pyrus pyraster hrušeň polnička růžovité  C4a   4-5  
Quercus petraea dub zimní bukovité     4-6  
Quercus pubescens dub pýřitý bukovité C3 3 5-6  
Quercus robur dub letní bukovité     4-6  
Ranunculus acris pryskyřník prudký pryskyřníkovité     5-8  
Ranunculus bulbosus pryskyřník hlíznatý pryskyřníkovité     5-7  
Ranunculus fallax pryskyřník mnohotvárný pryskyřníkovité C4b   4-5  
Ranunculus lanuginosus pryskyřník kosmatý pryskyřníkovité     5-7  
Ranunculus repens pryskyřník plazivý pryskyřníkovité     5-8  
Reseda lutea rýt žlutý rýtovité     6-10  
Reseda luteola rýt barvířský rýtovité C3   5-7  
Reynoutria japonica křídlatka japonská rdesnovité     7-9 2016,2017
Rhamnus carthartica řešetlák počistivý řešetlákovité      5-6  
Rhinanthus alectorolophus kokrhel luštinec zárazovité C3   5-7  
Ribes alpinum rybíz alpinský meruzalkovité C4a   4-5  
Ribes uva-crispa srstka angrešt meruzalkovité     4-5  
Robinia pseudacacia trnovník akát bobovité     5-6  
Rosa gallica růže galská růžovité C3   6-7  
Rosa spec. růže divoká růžovité     5-7  
Rubus fruticosus ostružník křovitý růžovité     5-8  
Rubus idaeus ostružiník maliník růžovité     5-7  
Rumex acetosella šťovík menší rdesnovité     4-9  
Salix alba vrba bílá vrbovité      3-4  
Salix caprea vrba jíva vrbovité      2-3  
Salix fragilis vrba křehká  vrbovité      4-5  
Salix purpurea vrba nachová vrbovité      4-5  
Salvia nemorosa šalvěj hajní hluchavkovité     6-7  
Salvia pratensis šalvěj luční hluchavkovité     5-6  
Salvia verticillata šalvěj přeslenitá hluchavkovité     6-7  
Salvia x sylvestris šalvěj - hybrid hluchavkovité     5-7  
Sambucus nigra bez černý pižmovkovité     5-7  
Sanguisorba minor krvavec menší růžovité     5-7  
Saponaria officinalis mydlice lékařská hvozdíkovité     6-10  
Saxifraga granulata lomikámen zrnatý lomikamenovité C3 2 4-5  
Saxifraga hostii lomikámen Hostův lomikamenovité     6-7  
Saxifraga paniculata lomikámen vždyživý lomikamenovité C3 2 6-7  
Saxifraga tridactylites lomikámen trojprstý lomikamenovité C3 2 4-5  
Scabiosa canescens hlaváč šedavý zimolezovité C3   7-10  
Scabiosa ochroleuca hlaváč žlutý zimolezovité C3   7-10  
Scilla bifolia ladoňka dvoulistá chřestovité C1r 2 3-4  
Scirpus radicans skřípina kořenující šáchorovité  C3   5-7  
Scleranthus annuus chmerek roční hvozdíkovité      5-10  
Sclerochloa dura tužanka tvrdá lipnicovité C2b   5-6  
Scrophularia nodosa krtičník hlíznatý krtičníkovité     6-8  
Scrophularia umbrosa krtičník křídlatý krtičníkovité C4a   7-9  
Scutellaria altissima šišák vysoký hluchavkovité     5-7  
Securigera varia čičorka pestrá bobovité     5-9  
Sedum acre rozchodník ostrý tlusticovité     5-6  
Sedum album rozchodník bílý tlusticovité     6  
Sedum sexangulare rozchodník šestiřadý tlusticovité     6-7  
Serratula tinctoria srpice barvířská hvězdnicovité C4a   7-9  
Seseli annuum sesel roční miříkovité C3   6-8  
Seseli hippomarathrum sesel fenyklový miříkovité C3   7-8  
Seseli osseum sesel sivý miříkovité C4a   7-9  
Sesleria caerulea pěchava vápnomilná lipnicovité     3-6  
Silene latifolia subsp. alba silenka širokolistá bílá hvozdíkovité     5-9  
Silene nemoralis silenka hajní hvozdíkovité C2b   5-6  
Silene nutans silenka nicí hvozdíkovité     5-7  
Silene otites silenka ušnice hvozdíkovité C3   6-8  
Silene vulgaris silenka nadmutá hvozdíkovité     6-10  
Solidago virgaurea zlatobýl obecný hvězdnicovité     7-9  
Solidago canadensis zlatobýl kanadský hvězdnicovité      6-8  
Sorbus aria jeřáb muk růžovité C2b   5  
Sorbus aucuparia jeřáb ptačí růžovité     5-6  
Sorbus torminalis jeřáb břek růžovité C4a   5  
Sparganium erectum zevar vzpřímený zevarovité C4b   7-8  
Stachys annua čistec roční hluchavkovité C2t   6-9  
Stachys recta čistec přímý hluchavkovité     5-8  
Stachys sylvatica čistec lesní hluchavkovité     6-9  
Stellaria graminea ptačinec trávovitý hvozdíkovité     6-9  
Stellaria holestea ptačinec velkokvětý hvozdíkovité     4-6 2017
Stipa capillata kavyl vláskovitý lipnicovité  C4a   6-8 2016,2017
Stipa pennata kavyl Ivanův lipnicovité  C3 3 5-6 2016,2017
Stipa pulcherrima kavyl sličný lipnicovité  C3   5-6 2017
Symphytum officinale kostival lékařský brutnákovité     5-8  
Symphytum tuberosum kostival hlíznatý brutnákovité     5-6  
Tanacetum vulgare vratič obecný hvězdnicovité     7-9  
Taraxacum laevigatum smetánka hladká hvězdnicovité     4-10  
Taraxacum officinale smetánka lékařská hvězdnicovité     4-6  
Tetragonolobus maritimus ledenec přímořský bobovité C3   5-7 2017
Teucrium botrys ožanka hroznatá hluchavkovité C3   7-10  
Teucrium chamaedrys ožanka kalamandra hluchavkovité C4a   7-9  
Thalictrum foetidum žluťucha smrdutá pryskyřníkovité C2r   5-8  
Thalictrum minus subsp. majus žluťucha menší nicí pryskyřníkovité     6-8  
Thesium linophyllon lněnka Inolistá santálovité C3   5-8  
Thlaspi montanum penízek horský brukvovité C3   4-5  
Thlaspi perfoliatum penízek prorostlý brukvovité     4-5  
Thymus  praecox mateřídouška včasná pravá hluchavkovité C4a   4-6  
Thymus  pulegioides mateřídouška vejčitá pravá hluchavkovité     7-10  
Thymus pannonicus AII. mateřídouška panonská hluchavkovité C4a   5-6  
Tilia platyphyllos lípa velkolistá lípovité     6  
Torilis japonica tořice japonská miříkovité     6-8  
Tragopogon dubius kozí brada pochybná hvězdnicovité     5-8  
Tragopogon orientalis kozí brada východní hvězdnicovité     5-8  
Tragopogon pratensis subsp. minor kozí brada luční menší hvězdnicovité     5-8  
Trifolium alpestre jetel alpínský bobovité C4a   6-7  2016,17,18
Trifolium arvense jetel rolní bobovité     7-10  
Trifolium aureum jetel zlatý bobovité     6-9  
Trifolium dubium jetel pochybný bobovité     5-8  
Trifolium fragiferum jetel jahodnatý bobovité C3   6-9  
Trifolium medium jetel prostřední bobovité     6-8  
Trifolium montanum jetel horský bobovité     6-8  
Trifolium pratense jetel luční bobovité     6-10  
Trifolium repens jetel plazivý bobovité     5-10  
Trifolium rubens jetel červenavý bobovité C3   6-7  
Turritis glabra huseník lysý brukvovité     6-7  
Tussilago farfara podběl lékařský hvězdnicovité     3-4  
Ulmus minor jilm habrolistý jilmovité  C4a   3-4  
Urtica dioica kopřiva dvoudomá kopřivovité     6-10  
Vaccinium myrtillus brusnice borůvka brusnicovité     4-6  
Valeriana officinalis kozlík lékařský zimolezovité     6-8  
Valerianella locusta kozlíček polníček zimolezovité     4-5  
Verbascum densiflorum divizna velkokvětá krtičníkovité C4a   7-9 2017
Verbascum lychnitis subs. lychnitis divizna knotovitá krtičníkovité     6-8  
Verbascum thapsus divizna malokvětá krtičníkovité     7-10  
Verbena officinalis sporýš lékařský sporýšovité C3   7-8  
Veronica anagallis-auqiatica rozrazil drchničkovitý jitrocelovité     5-10  
Veronica beccabunga rozrazil potoční jitrocelovité     5-8  
Veronica dillenii rozrazil Dilieniův jitrocelovité C4a   4-5  
Veronica chamaedrys rozrazil rezekvítek jitrocelovité     5-8 2017
Veronica praecox rozrazil časný jitrocelovité C3   3-5  
Veronica prostrata rozrazil rozprostřený jitrocelovité C4a   4-6  
Veronica scutellata rozrazil štítkovitý jitrocelovité C4a   6-8  
Veronica teucrium rozrazil ožankovitý jitrocelovité C4a   5-7  
Veronica triphyllos rozrazil trojklaný jitrocelovité     3-5  
Vicia angustifolia vikev úzkolistá bobovité     4-9  
Vicia hirsuta vikev plstnatá bobovité     5-8  
Vicia pisiformis vikev hrachovitá bobovité C3   6-8  
Vicia sativa vikev setá bobovité     4-10  
Vicia sepium vikev plotní bobovité     5-8  
Vicia sylvatica vikev lesní bobovité     5-8  
Vicia tenuifolia vikev tenkolistá bobovité     5-7  
Vinca minor barvínek menší toješťovité     3-7 2017
Vincetoxicum hirundinaria tolita lékařská toješťovité     5-8  
Viola alba violka bílá pravá violkovité  C1r 1 3-4  
Viola arvensis violka rolní violkovité      4-9  
Viola canica voilka psí violkovité      5-7  
Viola collina violka kopcová violkovité      3-4  
Viola hirta violka srstnatá violkovité      3-5  
Viola mirabilis violka divotvárná violkovité  C4a   4-5  
Viola odorata violka vonná violkovité      3-4  
Viola reichenbachiana violka lesní violkovité      4-6  
Viola riviniana violka Rivinova violkovité  C4b   4-5  
Viola rupestris violka písečná violkovité  C3   4-5  
Viola suavis violka křovištní violkovité      4-5  
Virga strigosa štětička větší zimolezovité     5-8  
Weigelia florida weigelie květnatá zimolezovité     5-6 2017
Xanthium strumarium řepeň durkoman hvězdnicovité  C1t   4-8  
Zanichellia palustris šejdračka bahenní rdestovité     6-8  

 

Kam dál:

Perla zHELPkontaktySS FacebookTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.sponzorFio banka Domu