INFORMAČNÍ LETÁKY

 • Z našich informačních brožur 

      Při návštěvě našeho sídla Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí nebo při námi pořádaných akcích jsou Vám trvale k dispozici informační brožury o přírodě a o Prokopském údolí.

 •  K desátému výročí let naší společnosti (zveřejněno 2001)

   U příležitosti výročí založení naší organizace si Vám dovolujeme připomenout její aktivity.

 •  Nádherná kaple pod Barrandovem

  Chceme spolu s Vámi zachránit tuto kulturní památku.

 •     Kulturní památky v krajině v Prokopském a Dalejském údolí a okolí

      Za podporu tohoto projektu děkujeme Nadaci Via.

 •  Pomozte nám přírodu chránit

  O projektu podpořeném ÚVR ČSOP

 • Co je naší náplní?

   Na vznik naší společnosti se podílela velká řada našich členů. Jejich myšlenky a nápady, které jsme realizovali, jsme shrnuli v této informační brožurce.

 • ZpravodajoveNetopýři a jejich ochrana nejen v Prokopském údolí

  O našich netopýrech, létajících savcích.

 • Náš pozemkový spolek - Dej přednost přírodě 

  Snažíme se ochránit naše společné přírodní a kulturní dědictví.

 • Příroda v nás -co o  přírodě řekli, nebo napsali 

  Je čas, abychom opět políbili Zemi. 

  Robinson Jeffers

 • Vrátí se barokní socha "Ukřižovaný" zpátky do Hlubočep?

   Při přípravách jedné z výstav v našem Informačním centru se nám do rukou dostal obrázek starých Hlubočep. Byl na něm kříž na místě, kde dnes není.

 • Zvířátka říkají: "Silvestra s Vámi neslavíme..." 

   Všichni povětšinou už máte zkušenosti s reakcemi zvířat na zábavní pyrotechniku a se škodami, které zvířatům působí.

 • Studánky v Prokopském údolí - Pomozte nám je vyčistit a ochránit! 

  Voda

   Ač si to možná ani neuvědomujeme, voda je všude kolem nás, dokonce i v nás.

 • Svatoprokopská pouť a její historie

  Kostel sv. Prokopa v Prokopském údolí

 •   Svatý Prokop - patron České země,

  po kterém se jmenuje Prokopské údolí, se považuje za patrona horníků a rolníků. Jeho památka se slaví 4.července. Bývá zobrazován jako řeholník nebo opat, s ďáblem u nohou. 

 • zaba

  Žáby a jejich ochrana 

  o našich žábách

 • Železnice v Prokopském údolí

  Historie Buštěhradské dráhy a její mosty v údolí.