Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Perla z

Výroční zpráva Společnosti - 2016

Naše hlédnutí za loňským rokem

Jak jsme ho tak prožívali, úspěchy neúspěchy....

    Takové čtení bývá nezáživné. Ale budeme moc rádi, dokážete-li ho tentokrát dočíst až do konce. Děkujeme Vám.SPD 27 4 2016 Zakladna

  Nový rok je za námi. Firmy dělají účetní uzávěrku, sčítají aktiva i pasiva a provádí inventuru. Naše Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, je po úpravách zákonů zařazena pod názvem spolek, ale de facto jsme nezisková organizace, pracující 25 let pouze na bázi dobrovolníků a darů ve formě práce nebo nářadí, nikoliv peněžitých příjmů. Náplň naší činnosti je obsažena již v našem názvu.

  V loňském roce 2016 jsme díky ochotným dobrovolným brigádníkům odpracovali naprosto zdarma 2240 hodin v Prokopském údolí. Hlavním cílem byla snaha o zachování biodiverzity a původního biotopu. Sekali jsme louky, odstraňovali náletové dřeviny, likvidovali odpadky, černé skládky, vysazovali stromky...

  PDU 27 5 2016 Hvozdik kartouzekK tomu jsme dále odpracovali zhruba přes 1100 hodin bez pomoci veřejnosti. Připravovali jsme například čtyři akce pro děti z mateřských center pro cca 300 dětí a stovku dospělých. Našimi akcemi kromě brigád byly například: Betlémské světlo, Svatoprokopská pouť, Den Země nebo třeba pomoc při akci Kult. a rod. centra Barrandov - Hurá prázdniny. Podíleli jsme se také na dalších akcích jako třeba "Give & Gain Day" a jiných.

  Opravovali a zajišťovali jsme svépomocí nářadí a nástroje pro brigádníky a na naše náklady také ochranné pomůcky pro dobrovolníky a provoz a údržbu větší techniky (křovinořezy, motorové pily, broušení řetězů, traktor a pohonné hmoty)PDU 2 5 2016 zak trkacek 1

   Do těchto hodin také nepočítáme naši individuální účast ve správních řízeních (kácení stromů, stavby plotů, regulace vodních toků, nepovolené stavby) a pravidelná jednání na úřadech městské části Prahy 5 i na magistrátu HMP. Podávání generálních přihlášek do správních řízení na všech úrovních, odpovědi na nejrůznější dotazy, kontrolní činnost, fotodokumentace, krmení a ošetřování zvířat, poradenská činnost, práce s veřejností, tvorba prezentace na www stránkách....

   Provedli jsme opětovně opravu poškozeného mostu těžkou technikou Lesů hl.m.Prahy přes Dalejský potok, aby návštěvníci ze strany od Barrandova měli bezpečný přístup do Prokopského údolí, protože pana starostu Klímu tento problém nezajímal a nevyšel vstříc naší žádosti o podporu, a tento problém bezpečnosti vyřešit. Dle jeho doporučení, se tedy o zabezpečení dále staráme my - SpoPaDú.  

 Naše Informační centrum je pravidelně využíváno kupříkladu firmou Hestia nebo také ve spolupráci s organizací Byznys pro společnost. Bývá tu u nás přibližně 20 firem ročně, které pracují bezplatně v Prokopském údolí na ochraně přírody. Nalézají v našich prostorech zázemí pro převlečení, ohřátí jídel, sprchy a zároveň informace o Prokopském údolí, přírodě, historii i geologii a metodické vedení v souladu s Plánem péče o Prokopské údolí.  

PDU 2017 01 13 nastenka  Pozvánky na námi organizované brigády a kulturní akce vyvěšujeme na naši nástěnku před infocentrem a také zde, na našich www stránkách a na Facebooku.

  Centrum využívají také Lesní školky, na požádání je kdykoliv otevřené pro školy, hlavně pro základní stupeň škol, ale i mateřské školky. Děláme pravidelné vycházky s průvodcovskou službou, s tématikou převážně ochrany přírody, obecné podmínky ochrany přírody, biokoridory, širší vztahy a souvislosti, historie Prokopského údolí, vyjímečně na požádání také geologii a jsme schopni dělat i mykologické vycházky. V neposlední řadě také zoologii a další. Jsme schopni samozřejmě vysvětlit v neposlední řadě i péči o les.

 PDU 2016 10 06 drevokrouzek 1Založený dřevokroužek, práce dětí se dřevem a nácvik základních řemeslných dovedností, jsme na podzim rozšířili už na tři dny v týdnu, úterý, středu a čtvrtek od 15ti hodin do půl páté, nebo dle možností i déle. Domluvit se je možné s instruktorem kroužku na telefonu 739 151 153.

 Náklady na energie pro všechny akce akcí a činností v informačním centru jdou na vrub společnosti, tedy je hradí členové z vlastní kapsy.

  Mimo jiné se nám podařilo:

  Na základě probíhajícího jednání o plácku s dětským hřištěm před Jedovou chýší, hospůdkou pana Hurdálka, přimět magistrát HMP k vyjádření, že v přírodním parku platí Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody, a tedy že pozemek, který je ze zákona definován jako ochranné pásmo rezervace, nelze zastavět. Za tuto chybu se magistrát HMP omluvil soudu a developerovi, nikoliv však nám, veřejnosti a taky nikomu jinému. Tuto tuto informaci však nikde, ani na svých stránkách nezveřejnil.

  Další dotazy na magistrát HMP bývají většinou bez odpovědi, včetně například hrubého a dlouhotrvajícího poškozenování rezervace jedním z "horolezců".

PDU 2016 09 17 H Zahradka17 Další naše spory probíhají v lokalitě u Rasovny a naproti Rasovně, pod Hemrovými skalami, kde vznikly další dvě nepovolené stavby a další nepovolená stavba (parcela 1280/2),  je nad Haladovou zahrádkou, kde je sice napsáno, že stavba je povolena, ale stavební úřad se vyjádřil o tomto domu, že nepotřebuje stavební povolení, protože se jedná o jímku na dešťovou vodu. Ovšem každý si může tuto "jímku" prohlédnout.

 Naštěstí po našem vyjádření vyšuměl snad (zatím) do ztracena návrh zástupce místostarosty MČ Prahy 5, pana Slabého, na vznik Komunitní zahrady v ochranném pásmu rezervace, bylo opět v rozporu se Zákon č. 114/1992 Sb.

 A jako vrcholnou perličku šlendriánu přidáme falšované povolení s razítkem magistrátu, které náš přírodní park povýšilo dokonce na CHKO.  

  A co se nám nepodařilo?

 Na území přírodního parku jsou stovky nepovolených staveb, hlavně v Nové vsi. Celá Nová ves měla být od roku 2000 podle podle zákona loukou a pastvinou. Tam jsme však jednání vzdali. Protože je to příliš složité a pro nás nákladné.

Logo1 Věnovali jsme nemálo času a úsilí na založení sociálního podniku Porta vitae, který mohl vzniknout za spoluúčasti našeho spolku a Městské části Prahy 5, jako pomoc dětem, vycházejícím z dětských domovů či pěstounské péče, do prvního samostatného roku života, tomu nejtěžšímu na jejich startu. Od MČ Prahy 5 se nám vůle podpory k takové činnosti nakonec nedostala. 

 A hlavně se nám nepodařilo zajištění jasného výhledu existence naší společnosti. Budova, kterou roky požíváme jako zázemí k naší činnosti, by dnes neexistovala, kdyby se o ni nepostarala naše společnost. O polorozpadlou ruinu nikdo nestál a byl na ni dokonce vydán demoliční výměr. Po vzniku naší společnosti se nám ji podařilo převzít a provedli jsme její rekonstrukcí. Podílela se na ni a přispěla celá řada ochotných lidí, členů i nečlenů naší společnosti. Prací i sponzorskými dary. Díky tomu tento objekt, který sloužil jako zázemí dělníků z vápenky, která stála na místě naší louky, máte možnost i nadále spatřit. Na oné louce před ovečkami byla obrovská skládka. Tu jsme také rekultivovali na vlastní náklady. Odvoz a "skládkovné", jež činilo tehdy 240 tisíc korun, zajistil pro krásu Prokopského údolí sponzorským darem korun pan Pavel Svoboda s firmou ABFA. Po rekultivaci skládky jsme na louce v jarních měsících dokonce uspořádali Parkur, který byl i započtený do Parkurových soutěží.

PDU 3 6 2016 knihovna1  Tím se dnes budova, louka a samotná lokalita stala natolik zajímavou pro MČ Prahy 5 natolik, že jsme si v loňském roce k zdarma opracovaným dobrovolnickým hodinám v přínosu společnosti v řádu mnoha statisíců korun směli za louku i budovu zaplatit "likvidační nájemné". Takřka čtvrt miliónu korun z vlastní kapsy.  Návštěvníci Prokopského údolí, navštěvující naši louku či krmící kozy a ovce, mají většinou za to, že vše je "nějak" financováno státními institucemi". Bohužel není. Všechny aktivity, akce, brigády, péče o Prokopské údolí až po krmení a veterinární péči hendikepovaných zvířat, nestojí MČ Prahy 5 ani magistrát HMP nic.

   Na letošní platbu nájmu ve stejné výši však už bez pomoci jiných nemáme, a prvně po 25 letech přijímáme dary i ve formě peněz, což jsme v polovině loňského roku avizovali žádostí o podporu. Ovšem, dosud se nám tímto způsobem podařilo zajistit jen desetinu potřebné částky pro příští rok. Pokud nám pomůžete třeba Vy, budeme moc rádi.

PDU 2017 01 01 mrazik

  Všem přátelům Prokopského a Dalejského údolí přejeme šťastný rok 2017

                            Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí

 Kam dál:

Perla zHELPkontaktySS FacebookTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.sponzorFio banka Domu