Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Perla zVýroční zpráva Společnosti - 1998


Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí

Perla zPražského 661, 152 00 Praha 5                      

Nemáš-li schopnost uvidět
a poznat krásu,
alespoň nezacláněj druhým.

L. N. Tolstoj

 

Výroční zpráva - 1998

Představení Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí:

Toto občanské sdružení vzniklo z iniciativy občanů, kterým nebyl lhostejný stav ochrany Prokopského a Dalejského údolí. Pracuje od roku 1991 a iniciovalo vyhlášku Magistrátu hl. m. Prahy č.7/1993 o ochraně tohoto vzácného území. Společnost se zabývá především ochranou přírody na území přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí. Naše činnost je zaměřena na nelesní pozemky t. j. údržba luk a travních porostů sekáním, sušením sena. Provádíme výřez nežádoucích dřevin na skalní stepi, likvidujeme invazní plevele na chráněném území. Provozujeme útulek pro volně žijící handicapovaná zvířata. Ve starém ovocném sadu vytváříme podmínky pro chráněná hnízdiště drobného zpěvného ptactva. Spolupracujeme se všemi subjekty působícími na území přírodního parku, spolupracujeme se státní správou a samosprávou, provozujeme Informační a vzdělávací centrum pro Prokopské údolí. Zaměřujeme se na výchovu dětí a mládeže k ochraně přírody a poznávání nejbližšího okolí bydliště těchto dětí. Pořádáme kulturní,sportovní a společenská setkání místních obyvatel a návštěvníků přírodního parku.

Představení projektů Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí (některé projekty jsou dlouhodobého charakteru a probíhají již několik let).

Chráněná hnízdiště

Jedná se o dlouhodobý projekt, jehož náplní je ochrana drobného ptactva. Při jeho realizaci bylo zapotřebí částečně opravit a v některých místech i znovu vybudovat oplocení sadu o celkové rozloze 8 ha. Oplocení je nutné, protože sad  a jeho nejbližší okolí trpí nadměrnou návštěvností a volným pobíháním psů. Tím docházelo k neúnosnému rušení hnízdících ptáků. Jednalo se i o údržbu křovinných pásů, aby celá oblast nebyla příliš zarostlá a ptáci tak měli přehled o okolí hnízdiště. Některým druhům jsme pomáhali vytvořením náhradních hnízdních možností pomocí budek. Pozorování nám potvrdila zvýšenou rozmanitost ptáků hnízdících v sadu. Doufáme, že se tato pestrost ještě zvýší.

Pozemkový spolek

To je projekt, který vyplynul z naší aktivity v jinonickém sadu. Společnost je nájemcem poloviny zmíněného sadu. Druhou polovinu vlastní několik soukromých osob. Museli jsme je přesvědčit o nutnosti revitalizace sadu a jeho zachování i pro ochranu přírody. Projekt pokračuje.

Útulek pro volně žijící handicapovaná zvířata

Na žádost vedoucího odboru ochrany přírody Městské části Praha 5 jsme poskytli prostory pro tento útulek, který nám pomáhá provozovat 12. ZO ČSOP. Hlavním posláním útulku by mělo být léčení zraněných nebo nemocných zvířat a jejich vypouštění zpět do přírody. Současní ošetřovatelé z útulku dělají malou zoologickou zahradu, což popírá hlavní zaměření útulku. Organizační práce a konzultace související s činností útulku jsou velmi časově náročné a zlepšení práce útulku budeme muset věnovat ještě mnoho energie.

Informační a vzdělávací centrum pro Prokopské údolí

Začíná přinášet první výsledky a slibně se rozvíjí spolupráce s veřejností bydlící v okolí i s náhodnými návštěvníky přírodního parku.

  • V prostorách Inf. centra jsme uspořádali spolu s ČSOP výstavu dětských fotografií "KONTRASTY".
  • Výstavu fotografií o Prokopském údolí a jeho krásách.
  • Výstavu fotografií Jakpak je dnes u nás doma.
  • Místopisnou výstavu srovnání dnešního stavu osídlení a stavem před 50 ti lety (o tuto výstavu projevili mimořádný zájem starousedlíci).
  • Výstavu dětských prací - keramika a obrazy věnované tématice ochrany vod.

Uspořádali jsme několik výukových programů pro MŠ s tématikou ochrany přírody a historie Prokopského údolí.

Uskutečnilo se několik dvoudenních pobytů škol s programem zaměřeným na ochranu přírody, mezilidských vztahů a komunikace.

Ubytovnu jako tradičně využívali děti ze skautského oddílu Kamzík. Celkem se uskutečnilo více než 20 brigádnických pobytů.

Inf. centrum bylo využito i pro vánoční výstavu Klubu lidové tvorby Praha i s ukázkami výroby vánočních ozdob z přírodních materiálů. Součástí vánočního programu bylo i veřejné poděkování všem dárcům a příznivcům Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí.

Řadě návštěvníků jsme poskytli informační materiály, řadu informací o Prokopském údolí i o způsobu správy tohoto chráněného území. O fungování státní správy i samosprávy v naší lokalitě.Přijali jsme celou řadu námětů i stížností na správu území od návštěvníků a ty jsme předali kompetentním orgánům státní správy a samosprávy.

Den Země

Tradiční program propagující ochranu přírody v nejbližším okolí. Skauti připravili program pro děti a rodiče - odlévání trilobitů ze sádry, hledání drahokamů, rozdávali informační materiály s tématikou ochrany přírody, ukázky živých zvířat a možnost jízdy na koni. Největší úspěch však měl přímý kontakt dětí se zvířaty - s jehňaty, králíky a koni.

Svatoprokopská pouť

Pouť proběhla tradičně v duchu pohody a letního klidu, krásný byl koncert pod širým nebem pro kytaru a flétnu.

Závody a jezdecké hry pro pony

Jsme uspořádali v září ve spolupráci s jezdeckým klubem ILKAMA. Závody byly určeny především pro jezdce z řad dětí.

Ochranářské práce v průběhu roku 1998

Byly jako tradičně zajišťovány dobrovolnou prací členů Společnosti a spolupracujících organizací. Naše nikdy nekončící práce: výřez akátů, údržba turistických cest, čištění pramenů, oplocení jinonického sadu, kosení luk, sušení sena, úklid černých skládek, likvidace křídlatky japonské, bělotrnu, likvidace klíněnky jírovcové - hrabání listí a jeho likvidace.

Výstava

Ve spolupráci s kurátorkou výstavy Lidice 1998 mgr. L’ubou Riedelbauchovou  jsme uspořádali výstavu dětských prací s tématikou ochrany vod, řek a oceánů věnovanou roku 1998, který byl UNESCEM vyhlášen mezinárodním rokem Ochrany vod, řek a oceánů. Výstava byla velmi hojně navštívena z blízkých základních škol.

Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí děkuje za finanční podporu:

Ministerstvu životního prostředí ČR

Magistrátu hl. m. Prahy

Městské části Praha 5

Open Society Fund Praha

Nadaci rozvoje občanské společnosti

V předchozích letech  Společnost podpořily:

Magistrát hl. m. Prahy

Městská část Praha 5

Open Society Fund Praha

Nadace rozvoje občanské společnosti

Foundation for Civil Society

ČSA

Televize Nova

Za pomoc děkujeme:

81.ZO ČSOP - Terconsult

Skautskému oddílu Stezka

Turistickému oddílu Omega

Skautský oddílu Kamzík

Farnímu společenství při kostele sv.Filipa a Jakuba

Klubu lidové tvorby Praha

Přírodovědecké fakultě UK - Prof.Ivo Chlupáčovi

Národnímu muzeu v Praze - Dr.Turkovi

Národopisnému odd.Národního muzea - Dr.Langhammerové

Associaci Olga Havel France

 ----------------------------------------------------------------------------------------


Kam dál:

Perla zHELPkontaktySS FacebookTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.sponzorFio banka Domu