Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Perla zVýroční zpráva Společnosti - 2004


Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí

Perla zPražského 661, 152 00 Praha 5                      

Nemáš-li schopnost uvidět
a poznat krásu,
alespoň nezacláněj druhým.

L. N. Tolstoj

 

Výroční zpráva - 2004


Představení Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí:

Občanské sdružení vzniklo z iniciativy občanů, kterým nebyl lhostejný stav ochrany Prokopského a Dalejského údolí a přírody v Praze vůbec. Pracuje od roku 1991 a iniciovalo vyhlášku Magistrátu hl. m. Prahy č.7/1993 o ochraně tohoto vzácného území. Společnost se zabývá především ochranou přírody na území přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí. Začali jsme spolupracovat s místními obyvateli, čímž se postupně rozšířila oblast našeho zájmu i o komunitní problematiku. Nyní pomáháme občanům řešit velkou škálu každodenních i dlouhodobých problémů.

Naše ochranářská činnost je zaměřena i na nelesní pozemky - údržba luk a travních porostů sekáním a sušením sena. Provádíme výřez nežádoucích dřevin na skalní stepi, likvidujeme invazní plevele na chráněném území. Spolupracujeme se všemi subjekty působícími na území přírodního parku, se státní správou a samosprávou, provozujeme Informační a vzdělávací centrum pro Prokopské údolí. Zaměřujeme se na výchovu dětí a mládeže k ochraně přírody a poznávání nejbližšího okolí jejich bydliště. Pořádáme kulturní, sportovní a společenská setkání místních obyvatel a návštěvníků přírodního parku.

Představení našich projektů:

(některé projekty jsou dlouhodobého charakteru a probíhají již několik let)

Informační a vzdělávací centrum pro Prokopské údolí

Je určeno pro práci s místní veřejností, ale i pro náhodné návštěvníky přírodního parku. Podařilo. se nám alespoň v letních měsících zajistit pravidelnou otvírací dobu. Tento zdánlivý úspěch nám přinesl i mnoho trápení. Naše Informační centrum začalo fungovat i jako úřad pro vyřizování stížností a přání občanů v Prokopském údolí. Protože jsme se poctivě snažili nejrůznější požadavky a připomínky řešit, "získali" jsme u některých úřadů nezaslouženou pověst stěžovatelů. I my bychom měli větší radost, kdybychom se mohli plně věnovat jenom ochranářským pracím, vzdělávacím programům a práci s dětmi.

V Informačním centru kromě stálé expozice o Prokopském a Dalejském údolí a historii mikroregionu proběhly tyto výstavy:

Výstava z prací místních umělců - kresby, malby, grafika, plastiky

Výstava obrazů Eduarda Bienera

Výstava keramiky a samorostů - Dan Vodička a Josef Matoušek

Výstava grafiky - Josef Rusek

Výstava obrazů Zdeňka Buriana

Informační centrum bylo využito pro tradiční vánoční setkání Světlo z Betléma s ukázkami výroby vánočních ozdob z přírodních materiálů. Součástí vánočního programu bylo i veřejné poděkování všem dárcům a příznivcům Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí.

Návštěvníkům jsme poskytli informační materiály, informace o Prokopském údolí i o způsobu správy tohoto chráněného území a o fungování státní správy i samosprávy v naší lokalitě. Přijali jsme celou řadu námětů i stížností na správu území od návštěvníků a ty jsme předali kompetentním orgánům státní správy a samosprávy.

Pozemkový spolek

Je projekt, který vyplynul z naší aktivity v jinonickém sadu. začali informační kampaň o tomto projektu. V roce 1999 byl společný projekt Společnosti a 01/81 ZO ČSOP Terconsult "Dej přednost přírodě" akreditován a podpořen projektem Místo pro přírodu Radou pro Pozemkové spolky České republiky. Projekt pokračuje.

Den Země

Den Země je tradiční program propagující ochranu přírody jako celku i v nejbližším okolí. Připravili jsme program pro děti a rodiče - soutěže, odlévání trilobitů ze sádry, výroba ptačích budek. Rozdávali jsme informační materiály s tématikou ochrany přírody a nakládání s komunálním odpadem. Největší úspěch však měl přímý kontakt dětí se zvířaty - s ovcemi, kozami, králíky a kachnami. Oblíbená je i jízda na koni. Součástí slavnosti byl Pochod pro kuřátko na podporu projektu Pomozte dětem.

Svatoprokopská pouť

Již pojedenácté jsme se sešli při příležitosti obnovené tradice svatoprokopské pouti. Ta proběhla v duchu pohody a letního klidu, její součástí byl koncert pod širým nebem pro kytaru a flétnu. Letos byla pouť obohacena výstavou o poutích v Čechách a ukázky tradičních řemesel, která předváděl a učil Klub lidové tvorby Praha. Zdobení medových perníků předvedla Jindřiška Dvořáková.

Kaple Panny Marie Bolestné pod Barrandovem

Díky podpoře nadace Open Society Fund Praha jsme v minulých letech mohli vyčistit kapli a její bezprostřední okolí od neuvěřitelného množství místy až nebezpečného odpadu. Kapli jsme zabezpečili a nadále usilujeme o nalezení vlastníka ve velmi složitých majetkoprávních  vztazích.

Ukřižovaný z Hlubočep

Na popud místních obyvatel jsme se začali zajímat o osud vzácné barokní plastiky, která dříve stávala v Hlubočepích. Ta je nyní umístěna v depozitáři Národní galerie. Jednáme o možnosti zhotovení kopie a její instalace na původní místo.

Zachraňujeme studánky

V průběhu roku 2004 jsme se snažily zmapovat studánky a prameny v Prokopském a Dalejském údolí a některé z nich se nám za pomoci dobrovolníků podařilo vyčistit a opravit. V tomto projektu budeme pokračovat i nadále.

Ochranářské práce v průběhu roku 2004

Byly jako tradičně zajišťovány dobrovolnou prací členů Společnosti a spolupracujících organizací. Naše nikdy nekončící práce: výřez akátů, údržba turistických cest, čištění pramenů, kosení luk, sušení sena, úklid černých skládek, likvidace bělotrnu, křídlatky, klíněnky jírovcové - hrabání listí a jeho likvidace.

Dětská farma

Je projekt, který rozšiřuje naši spolupráci s rodiči a jejich dětmi a s mateřskými školami. Chceme seznámit městské děti se základy péče o domácí zvířata, která byla dříve naprosto běžná. Možnost nakrmit si některé zvíře, pohladit ho nebo o něj pečovat, je vždy zlatým hřebem programu pro děti. Děti se učí zodpovědnosti za svěřené zvíře a formou hry se dovídají zajímavosti ze života zvířat. Součástí projektu je i pomoc volně žijícím zvířatům, která jsou zraněná, nebo v jiné obtížné situaci.

Den ochrany obojživelníků

Již popáté jsme uspořádali den na ochranu obojživelníků. Seznámili jsme nejširší veřejnost s jejich  životem a možnostmi jejich ochrany. Na území přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí jsou ohrožené zejména žáby. Za pomoci dobrovolníků pomáháme žábám při jejich jarním tahu překonávat silnici i další překážky.

Mezinárodní spolupráce, která vznikla v minulých letech díky projektu Pocta Joachimu Barrandovi pokračovala i v tomto roce, Prahu navštívil zástupce francouzské strany Bruno Barrande.

Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí je účastníkem správních řízení. Účastníme se práce v Koalici pražských nevládních organizací Centrum SOS Praha.

Členové naší Společnosti se pravidelně zúčastňují konferencí a seminářů s tematikou ochrany přírody a komunitní spolupráce.

Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí děkuje za finanční podporu:

Hlavnímu městu Praze, Městské části Praha 5, Městské části Praha 13, Ministerstvu životního prostředí ČR, Nadaci Open Society Fund Praha, ÚVR ČSOP.

Za pomoc děkujeme:

Associaci Olga Havel France, Farnímu společenství při kostele sv. Filipa a Jakuba, Klubu lidové tvorby Praha, Městské policii Prahy 5, Národnímu muzeu v Praze, Pěveckému sdružení Gabriel, Přírodovědecké fakultě UK, Společnosti Barbora, 81.ZO ČSOP - Terconsult, panu JUDr. Boleslavovi, panu Hurdálkovi, panu Ježkovi, panu Lhotovi, paní Jindřišce Dvořákové, paní PhDr. Nedvědové, panu Svobodovi a jeho firmě ABFA, panu Urbancovi- sponzorům Dětské farmy.

 ----------------------------------------------------------------------------------------


Kam dál:

Perla zHELPkontaktySS FacebookTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.sponzorFio banka Domu