Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Perla zVýroční zpráva Společnosti - 2015


Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí

Perla zPražského 661, 152 00 Praha 5                      

Nemáš-li schopnost uvidět
a poznat krásu,
alespoň nezacláněj druhým.

L. N. Tolstoj

 

Výroční zpráva za rok 2015

Představení Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí:

Občanské sdružení vzniklo z iniciativy občanů, kterým nebyl lhostejný stav ochrany Prokopského a Dalejského údolí a přírody v Praze vůbec. Pracuje od roku 1991 a iniciovalo vyhlášku Magistrátu hl. m. Prahy č.7/1993 o ochraně tohoto vzácného území. Společnost se zabývá především ochranou přírody na území přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí. Začali jsme spolupracovat s místními obyvateli, čímž se postupně rozšířila oblast našeho zájmu i o komunitní problematiku. Nyní pomáháme občanům řešit velkou škálu každodenních i dlouhodobých problémů.

Naše ochranářská činnost je zaměřena i na nelesní pozemky - údržba luk a travních porostů sekáním a sušením sena. Provádíme výřez nežádoucích dřevin na skalní stepi, likvidujeme invazní plevele na chráněném území. Spolupracujeme se všemi subjekty působícími na území přírodního parku, se státní správou a samosprávou, provozujeme Informační a vzdělávací centrum pro Prokopské údolí. Zaměřujeme se na výchovu dětí a mládeže k ochraně přírody a poznávání nejbližšího okolí jejich bydliště. Pořádáme kulturní, sportovní a společenská setkání místních obyvatel a návštěvníků přírodního parku.

Představení našich projektů:

(některé projekty jsou dlouhodobého charakteru a probíhají již několik let)

Informační a vzdělávací centrum pro Prokopské údolí

Je určeno pro práci s místní veřejností, ale i pro náhodné návštěvníky přírodního parku. Podařilo. se nám alespoň v letních měsících zajistit pravidelnou otvírací dobu. Tento zdánlivý úspěch nám přinesl i mnoho trápení. Naše Informační centrum začalo fungovat i jako úřad pro vyřizování stížností a přání občanů v Prokopském údolí. Protože jsme se poctivě snažili nejrůznější požadavky a připomínky řešit, "získali" jsme u některých úřadů nezaslouženou pověst stěžovatelů. I my bychom měli větší radost, kdybychom se mohli plně věnovat jenom ochranářským pracím, vzdělávacím programům a práci s dětmi.

V Informačním centru kromě stálé expozice o Prokopském a Dalejském údolí a historii mikroregionu proběhly tyto výstavy:

Výstava z prací místních umělců - kresby, malby, grafika, plastiky

Výstava obrazů Eduarda Bienera

Výstava keramiky a samorostů - Dan Vodička a Josef Matoušek

Výstava grafiky - Josef Rusek

Výstava obrazů Zdeňka Buriana

Informační centrum bylo využito pro tradiční vánoční setkání Světlo z Betléma s ukázkami výroby vánočních ozdob z přírodních materiálů. Součástí vánočního programu bylo i veřejné poděkování všem dárcům a příznivcům Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí.

Návštěvníkům jsme poskytli informační materiály, informace o Prokopském údolí i o způsobu správy tohoto chráněného území a o fungování státní správy i samosprávy v naší lokalitě. Přijali jsme celou řadu námětů i stížností na správu území od návštěvníků a ty jsme předali kompetentním orgánům státní správy a samosprávy.

  

Pozemkový spolek

Je projekt, který vyplynul z naší aktivity v jinonickém sadu. začali informační kampaň o tomto projektu. V roce 1999 byl společný projekt Společnosti a 01/81 ZO ČSOP Terconsult "Dej přednost přírodě" akreditován a podpořen projektem Místo pro přírodu Radou pro Pozemkové spolky České republiky.

Den Země

Den Země je tradiční program propagující ochranu přírody jako celku i v nejbližším okolí. Připravili jsme program pro děti a rodiče - soutěže, odlévání trilobitů ze sádry, výroba ptačích budek. Rozdávali jsme informační materiály s tématikou ochrany přírody a nakládání s komunálním odpadem. Největší úspěch však měl přímý kontakt dětí se zvířaty - s ovcemi, kozami, králíky a kachnami. Oblíbená je i jízda na koni.

Svatoprokopská pouť

Již podvacáté jsme se sešli při příležitosti obnovené tradice svatoprokopské pouti. Ta proběhla v duchu pohody a letního klidu, její součástí byl koncert pod širým nebem pro kytaru a flétnu.

 

Kaple Panny Marie Bolestné pod Barrandovem

Díky podpoře nadace Open Society Fund Praha jsme v minulých letech mohli vyčistit kapli a její bezprostřední okolí od neuvěřitelného množství místy až nebezpečného odpadu. Kapli jsme zabezpečili a usilujeme o její převedení do naší  péče.

 

Ukřižovaný z Hlubočep

Na popud místních obyvatel jsme se začali zajímat o osud vzácné barokní plastiky, která dříve stávala v Hlubočepích. Ta je nyní umístěna v depozitáři Národní galerie.

 

Zachraňujeme studánky

V průběhu roku 2011 jsme se snažili zmapovat studánky a prameny v Prokopském a Dalejském údolí a některé z nich se nám za pomoci dobrovolníků podařilo vyčistit a opravit. V tomto projektu budeme pokračovat i nadále.

 

Ochranářské práce v průběhu roku 2015

Byly jako tradičně zajišťovány dobrovolnou prací členů Společnosti a spolupracujících organizací. Naše nikdy nekončící práce: výřez akátů, údržba turistických cest, čištění pramenů, kosení luk, sušení sena, úklid černých skládek, likvidace bělotrnu, křídlatky, klíněnky jírovcové - hrabání listí a jeho likvidace.

 

Dětská farma

Je projekt, který rozšiřuje naši spolupráci s rodiči a jejich dětmi a s mateřskými školami. Chceme seznámit městské děti se základy péče o domácí zvířata, která byla dříve naprosto běžná. Možnost nakrmit si některé zvíře, pohladit ho nebo o něj pečovat, je vždy zlatým hřebem programu pro děti. Děti se učí zodpovědnosti za svěřené zvíře a formou hry se dovídají zajímavosti ze života zvířat. Součástí projektu je i pomoc volně žijícím zvířatům, která jsou zraněná, nebo v jiné obtížné situaci.

 

Den ochrany obojživelníků

Již popatnácté jsme uspořádali den na ochranu obojživelníků. Seznámili jsme nejširší veřejnost s jejich  životem a možnostmi jejich ochrany. Na území přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí jsou ohrožené zejména žáby.

Mezinárodní spolupráce, která vznikla v minulých letech díky projektu Pocta Joachimu Barrandovi pokračovala .

Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí je účastníkem správních řízení. Účastníme se práce v Koalici pražských nevládních organizací Centrum SOS Praha.

Členové naší Společnosti se pravidelně zúčastňují konferencí a seminářů s tematikou ochrany přírody a komunitní spolupráce.

Keramické kurzy 6.7.-10.7. 2015

Zpráva o projektu  portál  Zapojíme se

2 620 brigádnických hodin.

Zpráva o projektu Byznys pro společnost  3 218 brigádnických hodin

Projekt dobrovolníků  Hestia  340 brigádnických hodin

Poděkování a předání pamětního listu PhDr. Marii Nedvědové za péči a zpracování ochranářského plánu pro hořeček brvitý. V roce 2009 jsme napočítali 11 kusů a v roce 2014 jich bylo napočítáno více než 500 kusů.

 

Za pomoc děkujeme:

Farnímu společenství při kostele sv. Filipa a Jakuba,  Městské policii Prahy 5, Národnímu muzeu v Praze, Pěveckému sdružení Gabriel, Přírodovědecké fakultě UK, Společnosti Barbora, 81.ZO ČSOP - Terconsult, panu JUDr. Boleslavovi, panu Hurdálkovi, panu Ježkovi, panu Lhotovi, paní Jindřišce Dvořákové, paní PhDr. Nedvědové, panu Svobodovi a jeho firmě ABFA, a sponzorům Dětské farmy.

Příjmy z dobrovolných darů a  čl. příspěvků:     350 000 Kč

Výdaje (nájemné, energie, režijní náklady)       345 740 Kč

 ----------------------------------------------------------------------------------------


Kam dál:

Perla zHELPkontaktySS FacebookTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.sponzorFio banka Domu