PDU_Tarice_skalni_V.jpg

Drobečková-navigace

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Procházka nad lomem Vysokou,

aneb jak pokračuje péče o Prokopské údolí

    V jarních zprávách Kdo bude pečovat o Prokopské a Dalejské údolí ? a "Pastva ovcí v Prokopském údolí?", jsem se zabýval otázkou o proklamovaném způsobu péče o Prokopské údolí,

vzhledem k jeho jedinečnosti. Zda budou rozhodovat opravdu odborníci s důslednou slibovanou kontrolou, nebo se jedná pouze o politickou prezentační záležitost. 

  Nedávno, při procházce v jednom z letních dnů nad lomem Vysoká jsem zůstal udiven. V jarních měsících, právě ve vrcholové době květu vzácných a chráněných rostlin, se zde prováděla pastva, která by jistě mohla být vhodná. Ovšem za dodržení všech podmínek pastvy na chráněných území a hlavně o několik týdnů později. Jak to dopadlo s kvetoucími rostlinami, které se nestačily vysemenit a dát vyrůst další populaci, znáte. Teď však pro změnu, krátce po proběhlé pastvě, se v době požeru a kuklení housenek motýlů proběhlo posekání louky rotační sekačkou. Nikoliv pruhovitě a kosou. Co z nich zůstalo, nemusím popisovat.

   Ale pro dnešek už necháme motýly na pokoji. O jejich téměř naprostém vymizení  se psalo již ve v tématu Motýli ostrouhali mrkvičku.

Květ   Pro zachování druhové rozmanitosti a trvalé biodiverzity skalnatých stepí Prokopského údolí v původním stavu, je opravdu nezbytné být k přírodě co nejohleduplnější. Je to spojený článek, kdy vše souvisí se vším. Stejně jako vesmír. Poškození jedné jediné části, znamená zánik mnohých dalších. Tam, kde je nadbytek dusíku v půdě, tam se daří plevelným rostlinám. Takový vlaštovičník větší (Chelidonium majus), lilek černý (Solanum nigrum)kopřiva dvoudomá(Urtica dioica), pelyněk černobýl(Artemisia vulgaris) či Jitrocel větší(Plantago major) to jistě ocení.

  Na skalnatých svazích jižní orientace a na vrcholech skal s mělkou vrstvou půdy se nedostatkem dusíkatých látek se však uplatňuje společenstvo skalních stepí tvořené nízkými trávníky s kostřavou Walliskou (Festuca valesiaca) a kostřavou žlábkatou (Festuca rupicola) a místy také s velkou pokryvností dalších xerotermních druhů, jako je např. trýzel škardolistý (Erysimum crepidifolium) mochna písečná (Potentilla arenaria), Bělozářka liliovitá (Anthericum liliago) a celou řadou dalších xerotermních druhů.

   Nerozumím všemu a dívám se na svět selským rozumem. Magistrát zadává zakázky. Zda-li však levá ruka ví co dělá pravá? Těžko říct. Pokud se louka poseká, nelze pást, není na čem. A je to i naopak. Dojde-li k pastvě, nemělo by být prováděno sekání. Je to nejen kontraproduktivní, ale i naprosto neekonomické utrácení našich daní. Ve smlouvě (odkaz níže) se sjednanou firmou na plnění vytyčených cílů plánu Plánu péče o PR Prokopské údolí pro roky 2015 - 2021 jsou v ceně práce, ve kterých je i odvoz posekané trávy mimo lokalitu Prokopského údolí. Ovšem, posečení lištovou sekačkou nebo kosou a usušení na místě by bylo podstatně lepší.

   A teď se vrátím k nakousnutému tématu dusíkatých látek v půdě. Ty se zde do půdy v obrovské míře dostávají hnitím a rozkladem organických látek z pozůstatků posekané trávy. Proto se, pro zachování půdního mikrobiotopu, tato tráva musí odvést, jinak dojde k degradaci půdy. Nesmí se nechat ležet ladem, zapařit a hnít. To, co se tu v půdě tisíce let vytvářelo, se nenávratně poškodí, bez možnosti návratu i v rámci desítek generací. A za to je objednaná firma placená.

  A pokračování na okraj....

 

   Místo nasmlouvaného a také placeného odvozu, jsou hromady trávy z louky nad Vysokou naházeny ve velkých kupách do Bílé rokle. Zavlečena sem byla hrubě přes keříky ojedinělé lokality vřesu na siluru, který je v Prokopské údolí raritou.  

 

  A další zbytky neodvezené trávy leží v kupách na louce v místech, kde stepní květena má své zástupce.

  Skutečný pohled na tuto lokalitu je jiný, než je politická prezentace v běžném tisku.  

 Související dokumenty: 

Kam dál:

Perla zkontaktySS FacebookTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.sponzorFio banka Domu