PU_vylet_do_Jinonic-obrazek0064-699x175.jpg

Drobečková-navigace

Termín: 2017-11-26 10:00
Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Co by "Pražská pastvina" ráda realizovala ...

 Akreditovaný spolek Pražská pastvina, nabízející komunitní pastvu ovcí a zabývající se také záchranou motýlů a vzácných rostlin, se nabídl pomoci navrátit do Prokopského údolí okáče skalního.

Okac skalni 2 Okáč skalní (Chazara bries) je kriticky ohrožený druh druh motýla. V Prokopském údolí byl na začátku minulého století relativně běžný a vyskytoval se zde ještě na přelomu milénia. Jeho poslední mapovaný výskyt byl z Butovického hradiště okolo roku 2000. Okac skalni 1K přežití okáče skalního ve fragmentované krajině jsou nutné desítky ostrůvků vhodných biotopů o rozlohách minimálně 1 ha. Ty obývají menší kolonie a mezi nimi dochází k výměně jedinců. Na všech lokalitách jeho výskytu je bezpodmínečně nutné bránit zarůstáním křovinami a zároveň provádět extenzivní pastvu ovcí a koz a udržovat velmi nízké a sešlapané trávníky. Dále je potřeba založit sítě obdobných biotopů v sousedství do vzdálenosti 5 km.

 Okac skalni housenkaOkáč skalní totož miluje výslunné skály a krátkostébelné skalní a sprašové stepi s jižní expozicí, porostlé řídkou křovinatou vegetací. Housenky se živí převážně stepními druhy trav, jako je pěchava vápnomilná (Sesleria albicans), kostřava ovčí (Festuca ovina), kostřava sivá (Festica pallens) nebo sveřep vzpřímený (Bromus erectus).

 Na stránkách fandů GEOCACHINGu byla zveřejněna pozvánka pod titulkem "Vraťme okáče skalního do Prokopského údolí pro jeho členy. Vybraná lokalita, jižní svah Děvínského vrchu, je v horní části porostlá zejména kavyly, které jsou řazeny mezi ohrožené druhy rostlin, ale kostřavy se tam také vyskytují v mozaikových pásech. 

PDU 2017 07 18 Kavyl slicny Devin 2 Obilky kavylů dozrávají v červnu. Jejich dlouhé, chlupaté osiny, které usnadňují šíření obilek větrem, mohou aktivně pronikat pod povrch půdy a usnadnit tak klíčení semenáčků. V posledních letech se kavyly dobře šíří na extenzivně spásaných plochách ve vhodném období. Pasoucí se ovce se jim kvůli ostrým a tuhým listům vyhýbají, přičemž sešlapem okolní půdy vytváří vhodné podmínky pro jejich další šíření. Tedy tento způsob pastvy jim prospívá.

  Kostřavy nesnášejí časté a příliš nízké kosení, ale pastva a sešlap ovcemi a kozami jim svědčí, protože mechanicky narušuje zapojené trávníky.

  Ze strany spolku Pražská pastvina vznikl impuls na setkání s naší společností v terénu na této Děvínské lokalitě a diskuzi o možnost realizace retroindkuce okáče skalního. Vzájemné doplněních jejich zkušeností z přežívání jediné populace v Českém středohoří na kopci Raná a našich znalostí na navržené lokalitě bylo ku prospěchu.

  Pražská pastvina sice dosud oficiálně nepožádala OOP MHMP retroindukci, ale pokud požádá a bude ze strany magistrátu podpořena, věříme, že se tento krásný motýl v Prokopském údolí opět objeví. Zároveň, kromě dle nás nešťastné volby umístění koně Převalského v těsné blízkosti, by se přímo na lokalitě pod Děvínem mohla provádět extenzivní pastva smíšeného stáda ovcí a koz a získaly by se tak cenné zkušenosti z tohoto postupu.

Ozvěny z  akce - FB Pražská pastvina


Kam dál:

Perla zHELPkontaktySS FacebookTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.sponzorFio banka Domu
ZDROJ: https://www.geocaching.com/geocache/GC7EJEM_vratme-okace-skalniho-do-prokopskeho-udoli