PDU_2017_01_09_jezirko_1_R.jpg

SAVCI

SAVCI V PROKOPSKÉM ÚDOLÍ

 • Myšice křovinná

  Ochrana: lokálně v Pú
  Výskyt: pravidelně

  Zpravodajovemalá myška v Prokopském údolí

  patří k řadě savců, kteří se v Prokopském údolí vyskytují. Má sice mnoho predátorů, včetně toulavých koček, ale stále je tu ještě jako běžnější druh. Dnes se mi ji podařilo fotoaparátem zachytit s úžasným balíčkem v tlamě.

 • Srnčí v Prokopáku

  Výskyt: lokálně v Pú, pravidelně

  ZpravodajovePři jarním ránu se k nám přišla podívat.

  Srna. V naprosté tichosti. Chvilku vyčkávala, párkrát se nadýchla a pak pomalu zase odkráčela do prudkého svahu mezi mladé jasánky. Jako přízrak....

 • Naši netopýři a jejich ochrana

  ZpravodajoveNetopýři a jejich ochrana nejen v Prokopském údolí

  O našich netopýrech, létajících savcích.