PDU_2016_07_09_vysoka.jpg

Drobečková-navigace

SpoPaDú-info

 • POCTA pro SpoPaDú

  Logo IUCN
   Exkurze IUCN 

  Ve spolupráci s MŽP pořádá koncem září v Praze

  Vice President  of the EUROPARC Federation & Councillor of the International Union for Conservation of Nature (IUCN)

  Michael Hošek

   setkání téměř čyř desítek zástupců IUCN (Mezinárodní

  ...
 • STOP PYROTECHNICE

  Zvířátka říkají: "Silvestra s Vámi neslavíme..." 

   Všichni povětšinou už máte zkušenosti s reakcemi zvířat na zábavní pyrotechniku a se škodami, které zvířatům působí.

 • Slovem i veršem o přírodě

  Příroda v nás -co o  přírodě řekli, nebo napsali 

  Je čas, abychom opět políbili Zemi. 

  Robinson Jeffers

 • Naše poslání, aktivity a cíle

  Co je naší náplní?

   Na vznik naší společnosti se podílela velká řada našich členů. Jejich myšlenky a nápady, které jsme realizovali, jsme shrnuli v této informační brožurce.

 • Socha od Kohla - Severy

  Vrátí se barokní socha "Ukřižovaný" zpátky do Hlubočep?

   Při přípravách jedné z výstav v našem Informačním centru se nám do rukou dostal obrázek starých Hlubočep. Byl na něm kříž na místě, kde dnes není.

 • Deset let zelená

   K desátému výročí let naší společnosti (zveřejněno 2001)

   U příležitosti výročí založení naší organizace si Vám dovolujeme připomenout její aktivity.

 • Místo pro přírodu

   Pomozte nám přírodu chránit

  O projektu podpořeném ÚVR ČSOP

 • Kaple Panny Marie Bolestné

   Nádherná kaple pod Barrandovem

  Chceme spolu s Vámi zachránit tuto kulturní památku.

 • Kde nás bota tlačí?

  Perla zJestli máte rádi Prokopské údolí i naše akce,

     udělejte si obrázek o přístupu radnice MČ Prahy 5.

 • 2015 VZ SpoPaDú

  Perla zVýroční zpráva Společnosti - 2015


 • 2004 VZ SpoPaDú

  Perla zVýroční zpráva Společnosti - 2004


 • 2002 VZ SpoPaDú

  Perla zVýroční zpráva Společnosti - 2002


 • 1999 VZ SpoPaDú

  Perla zVýroční zpráva Společnosti - 1999


 • 1998 VZ SpoPaDú

  Perla zVýroční zpráva Společnosti - 1998


 • 2016 VZ SpoPaDú

  Perla z

  Výroční zpráva Společnosti - 2016

 • Výroční zpráva SpoPaDú - SOS Praha

  ctenarSOS - 1.dubna 2001 - Naše výroční zpráva

  Spojená občanská sdružení PRAHA zveřejnili naši výroční zprávu za rok 2000.

  ZDROJ: http://sospraha.cz/old/wwwprkp/text/vzpr/vz00.htm
 • Joachim Barrande 1799-1883

  Život mezi zkamenělinami 

   

  Barrandienem se nazývá oblast mezi Prahou a Plzní, na jejímž území se nachází velké množství geologicky a paleontologicky významných lokalit.

 • BROŽURKY PRO VEŘEJNOST

  Z našich informačních brožur 

      Při návštěvě našeho sídla Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí nebo při námi pořádaných akcích jsou Vám trvale k dispozici informační brožury o přírodě a o Prokopském údolí.

 • INFORMAČNÍ CENTRUM

  PŘIJDĚTE SE K NÁM PODÍVAT.Perla z

     Naše společnost sídlí v Prokopském údolí v budově za loukou "U koziček". 

 • TRANSPARENTNÍ ÚČET

  Vážení příznivci Prokopského a Dalejského údolí  Fio banka

    Naše společnost je nezisková organizace, která dosud přijímala pomoc pouze formou práce dobrovolníků nabrigádách nebo formou zajištění nářadí a pomůcek pro naši činnost.

 • Kulturní památky v krajině

      Kulturní památky v krajině v Prokopském a Dalejském údolí a okolí

      Za podporu tohoto projektu děkujeme Nadaci Via.

 • Svatý Prokop - patron České země

    Svatý Prokop - patron České země,

  po kterém se jmenuje Prokopské údolí, se považuje za patrona horníků a rolníků. Jeho památka se slaví 4.července. Bývá zobrazován jako řeholník nebo opat, s ďáblem u nohou. 

 • Studánky v Prokopském údolí

  Studánky v Prokopském údolí - Pomozte nám je vyčistit a ochránit! 

  Voda

   Ač si to možná ani neuvědomujeme, voda je všude kolem nás, dokonce i v nás.

 • Svatoprokopská pouť - Kostel sv.Prokopa

  Svatoprokopská pouť a její historie

  Kostel sv. Prokopa v Prokopském údolí

 • POZEMKOVÝ SPOLEK

  Náš pozemkový spolek - Dej přednost přírodě 

  Snažíme se ochránit naše společné přírodní a kulturní dědictví.