PDU_27_5_2016_lom_prakab_IMG_2370_R.jpg

Drobečková-navigace

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

 Pomozte nám přírodu chránit

O projektu podpořeném ÚVR ČSOP

(z našich informačních brožur, které jsou k dispozici na naší základně - mapka)


 Pomozte nám, prosím, přírodu zachránit...

Příroda je dar

 Příroda byla k naší zemi mimořádně štědrá rozmanitostí i členitostí krajiny, pestrostí rostlinných i živočišných druhů. Jak důležitou součástí našeho života je si však mnohdy uvědomíme až tehdy, když o její část přijdeme. Místo lesa najdeme paseku, místo zelené louky rozbahněné oraniště, místo stromů pařezy, místo krásné vyhlídky billboard. A pak na místě louky či starého sadu na okraji města před našima očima vyrůstá už jen nové gigantické nákupní centrum. Příroda nám byla dána jako dar, nijak jsme se o ni nezasloužili, ale nyní už jen na nás záleží, jestli se tento dar stane „rodinným stříbrem,“ které se bude i dál dědit z generace na generaci, nebo nenávratně zmizí na jediném velkém smetišti „civilizovaného“ světa.

PDU 2017 04 28 kostival hliznaty 3
Přímé dopady

 S každým novým vymizelým druhem, odstraněným stromem a zabetonovaným korytem potoka či řeky nenahraditelně přicházíme o část krásy naší přírody a zmenšuje se kvalita našeho života. Každá zrušená mez, rozoraná louka nebo polní cesta omezuje volnost našeho pohybu a možnost aktivního odpočinku. Každý vysušený mokřad, každá odvodněná louka, každý nově vyasfaltovaný metr a každé napřímené koryto potoka nebo řeky zvyšuje riziko ničivé povodně. Jen na odstranění škod po povodních v roce 1997 každý prostřednictvím státu průměrně přispěl 6 300 Kč.

Co s tím?

 Příroda potřebuje především místo. Tam, kde je dnes stále zachována ve své kráse, potřebuje mít možnost dále se nerušeně rozvíjet. Nesmíme ji nechat padnout za oběť civilizačním tlakům. A tam, kde už o své místo přišla, bychom se měli pokusit dát jí nový prostor.

Místo pro přírodu

  PDU 2017 03 27 Kavka obecna 3
Místo pro přírodu je nová kampaň zaměřená na získávání finančních prostředků pro výkup pozemků. Nejlepší ochranou před znehodnocením přírody je totiž rozumný vlastník pozemku. Proto vznikají pozemkové spolky, což jsou dobrovolné nestátní neziskové organizace (NNO), které se starají o vykoupené pozemky i o pozemky (či kulturně cenné stavby), o něž  pečují spolu s jejich vlastníky, ať už se jedná o občany, obce, podnikatelské subjekty nebo státní orgány a instituce.

Jak lze pomoci?

 Český svaz ochránců přírody ve spolupráci s mnoha občanskými sdruženími, nevládními organizacemi a pozemkovými spolky pořádá finanční sbírku. Dar v jakékoli výši pomůže zachovat naši přírodu  rozmanitou a krásnou.

 Na co může být využit Váš příspěvek?:

 • Každých 1 000 Kč umožní ochránit přírodu na ploše 100 m2.
 • Dar ve výši 2 000 Kč dovolí zachránit jeden stoletý strom.

 Za získané peníze se budou vykupovat pozemky vhodné k realizacím systému ekologické stability, pozemky vhodné k opatřením spojeným s revitalizací říčních systémů a samozřejmě přírodně cenné lokality, kterým bezprostředně hrozí nebezpečí zániku.

Číslo účtu, na nějž můžete přispět je:

9999922/0800

Sbírka je povolena rozhodnutím magistrátu hl. m. Prahy č. j. MHMP/ 8232/2003

 Všechny podrobnosti o kampani Místo pro přírodu můžete zjistit také na internetových stránkách: www.mistoproprirodu.cz

 Pokud jste vlastníkem pozemku, samozřejmě můžete navázat aktivní spolupráci s místním pozemkovým spolkem či iniciovat založení pozemkového spolku.


 Za posledních 50 let byla naše příroda oloupena více než 4000 km2. 

Bylo zničeno:

 • 1 300 km2 luk
 • 2 400 km2 mezí
 • 4 000 km stromořadí 

Na tuto plochu (čtverec o straně 63 km) by se vešlo:

 • 6 šumavských národních parků
 • celý Zlínský kraj
 • desetitisíce luk, remízků, mokřadů, alejí, krásných vyhlídek, cest pro pěší i cyklisty a nesčetně brouků, motýlů, ještěrek, žab, ptáků, savců, květin, keřů, stromů...

 Od roku 1989 byly nově zastaveny tisíce hektarů zemědělské půdy -  pod asfaltem a betonem ročně zmizí plocha zvíci například několika stovek fotbalových hřišť. Developeři mají pré.

 ...Víte, že u nás:

 • je ohroženo 66% druhů ptáků a každý pátý vymírá?
 • je ohroženo 100% druhů plazů a každý čtvrtý vymírá?
 • je ohroženo 100% druhů obojživelníků a téměř každý druhý vymírá?
 • je ohroženo 44% druhů vyšších rostlin a 7% vymírá? 

Kam dál:

Perla zHELPkontaktySS FacebookTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.sponzorFio banka Domu