IMG_2487_R.jpg

Drobečková-navigace

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Co je naší náplní?

 Na vznik naší společnosti se podílela velká řada našich členů. Jejich myšlenky a nápady, které jsme realizovali, jsme shrnuli v této informační brožurce.

(z našich informačních brožur, které jsou k dispozici na naší základně - mapka)

Naše cíle

 Občanské sdružení Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí vzniklo v roce 1991. Jeho cílem byla ochrana nanejvýš cenného území přírodního Parku Prokopské a Dalejské údolí. Ta stále zůstává naší hlavní prioritou, ale postupem času se naše práce rozrostla do dalších oblastí, přímo i méně přímo souvisejících s Prokopským údolím a jeho okolím.

 PDU 2017 05 01 Certova skalaKromě ochrany životního prostředí a ekologické výchovy jsou dnes našimi oblastmi zájmu i komunitní společnost a ochrana kulturního dědictví v Prokopském údolí a s ním souvisejících lokalitách. Není nám lhostejný stav životního prostředí (přírodního i kulturního) na území hl. m. Prahy a v celé ČR vůbec.

Naše činnost

 Naše společnost funguje na základě dobrovolnické práce, nemá v současné době žádné zaměstnance. Naše projekty jsou financovány z grantů, sponzorských darů a dobrovolných příspěvků. Provádíme konkrétní ochranářské práce, pravidelně informujeme veřejnost o aktuálních problémech, snažíme se zlepšit komunitní spolupráci.

 PDU 2017 05 01 BH paleni 1Bohužel většinu našeho času a úsilí pohltí snaha předejít neodborným zásahům na území přírodního parku, které provádí státní orgány, které mají v náplni práce toto území chránit, případně napravování škod, které už vznikly. Snažíme se se státní správou i samosprávou spolupracovat, ale nepříliš často se setkáme s pochopením. Přesto doufáme, že se nám i  nadále podaří Prokopské údolí chránit.

Probíhající projekty

 Mezi naše současné větší ekologické projekty patří ochrana obojživelníků v Prokopském údolí a pozemkový spolek Dej přednost přírodě. V kulturní oblasti to je například snaha o záchranu Kaple Panny Marie Bolestné pod Barrandovem a návrat barokní sochy ukřižovaného do Hlubočep, také mapování kulturních památek v okolí Prokopského údolí.

S kým spolupracujeme

  Za léta naší činnosti jsme navázali kontakty s mnoha organizacemi i jednotlivci. Spolupracujeme například s Českým svazem ochránců přírody, Agenturou ochrany přírody a krajiny a s Ateliérem pro životní prostředí. Také s námi spolupracují odborníci z Národního muzea, z České geologické služby či z pedagogické fakulty. Spolupracujeme také s farním společenstvím při kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově. Přímo při ochraně Prokopského údolí a jeho okolí spolupracujeme také s občanskými sdruženími Jinonice – Butovice a Butovice – Prokopské údolí.

Informační centrum

 SPD 27 4 2016 ZakladnaNaše Informační centrum se snaží poskytovat informační a poradenské služby v oblasti ochrany životního prostředí a komunitního plánování se zaměřením na spolupráci se státními orgány. Poskytujeme také odborné informace o Prokopském údolí a jeho okolí. Ve spolupráci s odborníky pořádáme přednášky a vycházky s výkladem.

 Informační centrum také slouží jako místo komunitního setkávání a je prostorem pro společenské a kulturní akce. Pořádáme zde nejrůznější výstavy.

 Informační centrum i knihovna jsou spravovány dobrovolníky, proto jsou veřejnosti přístupné po předchozí dohodě, v letních měsících a při pořádání výstav pak pravidelně o víkendech. Pořádáme zde i ekologické vzdělávací akce pro školy a máme dobré zkušenosti se spoluprácí se studenty, kteří si vybrali problematiku spojenou s Prokopským  údolím jako téma svých diplomových prací. Objekt informačního centra slouží také jako základna pro konkrétní ochranářské aktivity, je zde možnost zázemí a ubytování pro dobrovolné brigádníky.


 Akce pro veřejnost pravidelně pořádané v průběhu roku

Den Země

 Koná se vždy v sobotu, která je blízko mezinárodnímu Dni Země (22.4.). Při této akci se snažíme seznámit veřejnost s možnostmi ochrany životního prostředí. Připomínáme i aktuální problémy týkající se Prokopského údolí a péče o něj. Jako doprovodný program probíhají soutěže pro děti. 

Svatoprokopská pouť PDU 2016 06 03 Svatoprokopska pout8

 Koná se vždy v neděli po svátku sv. Prokopa (4.7.). Od roku 1995 se naše Společnost ve spolupráci s farním společenstvím při kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově podílí na obnovení zpřetrhané tradice svatoprokopských poutí. Kromě poutní mše jsou součástí svátečního odpoledne i ukázky tradičních řemesel, poté podvečerní koncert.

Den na ochranu žab

Koná se vždy v sobotu na začátku října, při příležitosti svátku sv. Františka (4.10.), ochránce zvířat a patrona ekologie. Při této akci seznamujeme veřejnost s možnostmi ochrany žab a obojživelníků vůbec. Probíhá doprovodný program pro děti.

Světlo z Betléma

 PDU 2016 12 11 Betlemske svetlo 17Koná se vždy v sobotu cca týden před Štědrým dnem. Tato akce je setkáním Vás, přátel a příznivců naší Společnosti a zároveň naším poděkováním za Vaši celoroční podporu a pomoc. Náplní akce je předvánoční zpívání, výroba svíček a dalších vánočních dekorativních předmětů. Také seznámení s tradičními adventními zvyky.


Kam dál:

Perla zHELPkontaktySS FacebookTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.sponzorFio banka Domu