PDU_2017_02_03_ledova_krasa_12_R.jpg

Drobečková-navigace

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Náš pozemkový spolek - Dej přednost přírodě 

Snažíme se ochránit naše společné přírodní a kulturní dědictví.

(z našich informačních brožur, které jsou k dispozici na naší základně - mapka)

Projekt byl podpořen MŽP ČR v rámci programu ČSOP Místo pro přírodu

  Pozemkové spolky

   Potřeba, aby každoroční úsilí vynakládané na zachování přírodního a kulturního dědictví nebylo znehodnoceno civilizačními tlaky, vyústila v zakládání Pozemkových spolků na cenných lokalitách po celé České republice. Efektivní možností  ochrany  vzácných  území  je jejich vlastnictví. Nevládní neziskové organizace mohou pozemky vlastnit, pronajímat si je nebo spolupracovat a uzavírat dohody s jejich majiteli. Z iniciativy ČSOP a za podpory MŽP ČR vznikl v roce 1998 projekt Místo pro přírodu, který má za cíl rozvoj PS.

 PS - Dej přednost přírodě

   PS na území přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí a v jeho zájmových oblastech byl založen již v roce 1995. Jako první se do péče našeho PS dostal starý ovocný sad u Jinonic. PS se také stará o potoční nivu Dalejského potoka, o nelesní pozemky přírodního parku a o některé další pozemky.

Potoční niva 

   PS pečuje o lokalitu potoční nivy Dalejského potoka (cca 4,2 ha), ve které je nejdelší stromořadí vrb hlavatých v Praze. Udržujeme břehové porosty, pravidelně čistíme koryto potoka a náhonu Nového mlýna, prořezáváme koruny vrb a dosazujeme nové.

Jinonický sad

   Na těchto pozemcích se snažíme o realizaci několika projektů. Vytváříme chráněná hnízdiště drobného ptactva. Chceme obnovit sad a v jeho části pěstovat místní staré odrůdy ovocných stromů. S tím bychom rádi spojili projekt tradičního hospodaření na nyní zanedbaném poli mezi sadem a Butovickým hradištěm, zde by měly být prezentovány staré techniky zpracování zde pěstovaných plodin jako len, proso, pohanka či léčivé byliny a další.

Nelesní plochy

   K nejvzácnějším lokalitám, o které PS pečuje, patří skalní stepi. Podařilo se nám značně zredukovat porost Bělotrnu kulohlavého, který značně poškozoval step nad Klukovickým koupalištěm. Také provádíme za pomoci brigád a dobrovolníků výřez nežádoucích dřevin na všech těchto územích.

   Pro přírodní park Prokopské a Dalejské údolí je důležitý jeho charakteristický krajinný ráz. Jeho nedílnou součástí jsou četné louky, které vyžadují pravidelnou údržbu, je třeba sekat a sušit trávu dvakrát ročně, aby byla zachována druhová rozmanitost lučního porostu.

   PS se také věnuje záchraně starých stromořadí a jejich obnově. Alej starých kaštanů ošetřujeme i proti klíněnce jírovcové. Bohužel, tyto staré kaštany trpí a letos některé byly již seřezány.

   Mezi naše další projekty patří obnova vzácné kaple Panny Marie Bolestné pod Barrandovem spojená s úklidem blízkého lomu, který je geologickou a paleontologickou památkou mezinárodního významu

 A ještě malý test.

Víte co jsou a čím se zabývají pozemkové spolky?

Cílem pozemkových spolků je

 • a)   ochrana přírodního bohatství
 • b)  ochrana kulturních památek
 • c)   ochrana genius loci krajiny

 Pozemkové spolky jsou zakládány

 • d)  na územích chráněných státem
 • e)  v oblasti zájmu chráněných území
 • f)   v přírodně či kulturně cenných lokalitách

Spektrem zájmu pozemkových spolků jsou pozemkybalonek

 • g)  ve vlastnictví PS
 • h)  v nájmu PS
 • i)   o které pečují vlastníci ve spolupráci s PS

Pozemkové spolky chrání cenná území předPDU 2016 08 26 Jezirko4

 • j)   neuváženými zásahy vlastníka
 • k)  megalomanskými urbanistickými projekty
 • l)   neodborným jednáním státní správy

Členy PS mohou být

 • m) nevládní organizace
 • n)  vlastníci pozemků
 • o)  všichni aktivní občané

PS - Správné řešení:

Všímavý čtenář jistě poznal, že všechny nabízené odpovědi jsou správné.

Kam dál:

Perla zHELPkontaktySS FacebookTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.sponzorFio banka Domu