PDU_2_5_2016_Prakab_R.jpg

Drobečková-navigace

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Studánky v Prokopském údolí - Pomozte nám je vyčistit a ochránit! 

Voda

 Ač si to možná ani neuvědomujeme, voda je všude kolem nás, dokonce i v nás.

 Z vody před milióny let vzešel život a stále vodu k svému životu nutně potřebujeme. Voda je obsažena ve všech živých organismech a je vázána v mnoha chemických sloučeninách. I lidské  tělo se téměř ze 70% skládá z vody.

(z našich informačních brožur, které jsou k dispozici na naší základně - mapka)

 
Modlitba za vodu - Jan Skácel
 
Ubývá míst kam chodívala pro vodu
starodávná milá
kde laně tišily žízeň, kde žila rosnička
a poutníci skláněli se nad hladinou
aby se napili z dlaní
 
 
Voda si na to vzpomíná
voda je krásná
voda má
voda má rozpuštěné vlasy
chraňte tu vodu
nedejte aby osleplo prastaré zrcadlo hvězd
 
A přiveďte k té vodě koníčka
přiveďte koně vraného jak tma
voda je smutná
voda má
voda má rozcuchané vlasy
a kdo se na samé dno potopí
kdo potopí se k hvězdám pro prstýnek
 
Voda je zarmoucená vdova
voda má
voda má popelem posypané vlasy
voda si na nás stýská

   

   Bez vody, této životadárné tekutiny se prostě nemůžeme obejít. A přitom pouze 3% veškeré vody na zemi jsou tvořena sladkou vodou, a z toho je ještě více než polovina zmrzlá v ledovcích na pólech. Většinu sladké vody nalezneme v řekách a potocích, v jezerech a rybnících. Značná část se našim očím ukrývá pod povrchem země. Jen malá část sladké vody se dá pít. Již dnes milióny lidí nemají zabezpečen přístup k pitné vodě a situace se bude na dále zhoršovat. Přesto si tohoto daru, který je skutečně nad zlato, nevážíme.

Studánky

   Studánky dříve tvořily významné kulturní prvky naší krajiny. Staří  Keltové i Slované studánky uctívali, často v nich viděli sídla přírodních božstev a nosili jim oběti, nejčastěji květiny. I ve středověku se lidé o studánky starali, vždyť hasili žízeň poutníků. Mnohým pramenům byla a je přisuzována léčivá či zázračná moc. Ale my, pokrokoví lidé 21. století, jako bychom zapomněli, že voda není jen to, co nám doma teče z kohoutků a čím splachujeme, ale něco mnohem víc. Snad každý se ve škole učil Sládkovu básničku o křišťálové studánce, ale jak odpovíme, až se nás naše děti či vnoučata jednou zeptají, co že je to ta studánka?

Prameny v Praze

   Na celém území Prahy je zdokumentováno 291 pramenů, z toho 94 v městské části Praha 5. V Prokopském a Dalejském údolí, tedy v povodí Prokopského a Dalejského potoka vyvěrá ze silurských a devonských hornin 13 pramenů. Mezi nejznámější studánky patří Novoveská, Prokopská (Na Troníčku), Stydlá voda, U čtyř vrb, Krajcperk a Dobrá voda.

Dalejský a Prokopský potok   

  Dalejský potok pramení v Chrášťanech ve výšce 384 m n.m. V Praze ústí do Vltavy ve výšce 187 m n.m., překonává tedy výškový rozdíl skoro 200 m. Celková délka toku je 13,5 km, plocha povodí 36,8 km2 a jeho průměrný průtok při ústí je 50 l/s. Prokopský potok pramení na Vidouli, odtud teče ke Stodůlkám a k Nové Vsi, pod Butovickým hradištěm se stéká s Dalejským potokem. Na vodních tocích v Prokopském údolí stávalo sedm mlýnů, dochovány jsou však už jen dva. Trunečkův mlýn definitivně podlehl lidské lhostejnosti na podzim roku 2003.

Ochrana studánek

   Studánkám můžeme nejvíce pomoci tím, že je vyčistíme od bahna a napadaných listů a větví. Také je můžeme obložit kameny, či je opatřit dřevěným korýtkem pro odtok vody. Případně studánku můžeme zastřešit, pomocí dřeva či kamenů, ale při této práci bychom měli mít ke studánce úctu a hlavně si uvědomit, že to děláme pro to, abychom pramenu prospěli a ne uškodili. Také musíme dbát na celkový estetický dojem. Musíme na paměti mít i to, že studánka je malý ucelený ekosystém, často u ní či blízko ní rostou rostliny, které jinde nenajdeme. Studánky tu nejsou jen pro nás, ale především pro zvířata, která k nim chodí pít a pro jejich obyvatele, což jsou nejen mikroorganismy, ale například i ve vodě žijící hmyz. Prameny uvězněné v betonových sarkofázích s úzkou železnou trubkou pro odtok vody přestávají být studánkami a stávají se dalšími hřebíky do rakve naší matky přírody.

  Protože si naše Společnost vytyčila nelehký cíl chránit Prokopské a Dalejské údolí, není jí lhostejný ani osud pramenů a studánek v něm. Snažíme se proto prameny postupně vyčistit a citlivě upravit, aby ještě více zdůraznily nenahraditelné přírodní a sociokulturní bohatství, jímž je toto území. Chceme se přičinit o to, aby i další generace poutníků procházejících se krajem se mohla sklonit k průzračné hladině a napít se z dlaní, ne jen z  plastikové lahve přinesené ve značkové sportovní tašce.

   Při tomto našem snažení uvítáme jakoukoli Vaši pomoc, na kterou se kdykoliv můžete přihlásit na naší E-mailové adrese.

Kam dál:

Perla zHELPkontaktySS FacebookTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.sponzorFio banka Domu