PDU_2017_02_18_vlak_3_R.jpg

Drobečková-navigace

Termín: 2018-09-25 13:30

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Logo IUCNExkurze IUCN 

 Ve dnech 24-25.9. 2018 proběhlo v Praze setkání zástupců Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) z celé Evropy. A naše společnost byla jejich průvodcem při exkurzi po Prokopském údolí.

Na základě doporučení od MŽP nás spožádal

Vice President  of the EUROPARC Federation & Councillor of the International Union for Conservation of Nature (IUCN)

Michael Hošek

 zda-li by naše společnost v rámci naplánované exkurze účastníků v Prokopském údolí, pro které se účastníci rozhodli, nezajistila se svými znalostmi a zkušenostmi průvodcovství se zajímavým a poutavým výkladem.

PDU 2017 02 27 Vysoka 6 Naskytla nám se tím jedinečná příležitost prezentovat a dostat do evropského podvědomí toto nádherné údolí plné geologických zajímavostí, s bohatou faunou a florou, zastoupenou celou řadou chráněných druhů.

 Chopili jsme se iniciativně této příležitosti a po vzájemné dohodě zpracovali itinerář exkurze, aby jej bylo možno včas přeložit do anglického jazyka. Bylo to nezbytné, protože na setkání dorazili účastníci z Evropy - Maďarska, Ruska, Řecka, Holandska, Tádžikistánu, Španělska a Portugalska, ale také z Velké Británie dokonce přiletěl i jeden zaoceánský ochránce přírody z USA. 

Jen pro Vaši zajímavost, na území Prahy je vyhlášeno:

  • 94 maloplošných zvláště chráněných území o rozloze více než 2.220 ha
  • 2 CHKO – chráněných krajinných oblastí, jež jsou však částí větších celků vyhlášených mimo území hl.m.Prahy
  • 8 NPP – národních přírodních rezervací
  • 16 PR – přírodních rezervací
  • 70 PP-přírodních památek
  • 12 EVL – NATURA 2000 dle směrnice 92/43/EHS o stanovištích

PDU 2018 09 25 ICUN 2PDU 2016 5 2 cerveny lom 1 300x200PDU 2018 09 25 ICUN 3

 Červený lom je Národní přírodní památka. Geologický profil svrchním silurem až spodním devonem s řadou mezinárodně významných geologických profilů a nalezišť zkamenělin  Těžil se zde červený vápenec. Bylo to místo nedělních výletů skautského oddílu spisovatele a autora Rychlých šípů Jaroslava Foglara.

PDU 2016 5 2 bojiste 2PDU 2018 09 25 ICUN 7PDU 2018 09 25 ICUN 12

 Trunečkům mlýn byl jedním ze sedmi mlýnů postavených na Dalejském potoce. V letech 1910–1911 byl mlýn přestavěn na válcový a vodní kolo nahradila Francisova vodní turbína. V letech. 1937–38 byl mlýn znovu upraven na pohon s plynovým spalovacím motorem a od r. 1946 dokonce na pohon motorem elektrickým. Roku 1951 byl mlýn nuceně uzavřen a  poté využíván ke šrotování a skladování obilí. Mlýn je dnes neudržován a postupně zcela zchátral.

PDU 2018 09 25 ICUN 11PDU 2018 09 25 ICUN 9

 Odpočinková zastávka v našem informačním centru Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí byla naplněna nekonečnou řadou otázek a o všech možných aspektech údolí, až to vypadalo, že tu budeme dlouho do noci. O historických fotografiích na výstavce v prostorách centra by jsme mohli hovořit ještě dnes. Ale čekala nás ještě celá řada zajímavostí.

PDU 2018 09 25 ICUN 16PDU 2018 09 25 ICUN 19PDU 2018 09 25 ICUN 21

 Prokopské jezírko otevírá pohled do dávné minulosti Země. Zdejší téměř kolmo vztyčené skalní stěny názorně vyprávějí o obrovských silách při Hercynském vrásnění. Délka  je délka jezírka 107 metrů a šířka 26 metrů, hloubka v současné době okolo tří metrů.

PDU 2018 09 25 ICUN 14PDU 2018 07 06 Prokopske jezirko ekol kolaps 5PDU 2017 03 28 Semmering 2

 Stěny bývalého lomu Vysoká, jehož střední část se v roce 1939 zřítila je dominanta Prokopského údolí, jež je zobrazena na mnoha publikacích.  Je zde stratotyp třebotovských vápenců, mezinárodně významný referenční profil širším hraničním intervalem spodní a střední devon. Step nad Vysokou bývala druhově velice bohatá. Rostl zde například ve velkém ledenec přímořský (Lotus maritimus) nebo černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora). Jsou zde kavyly (Stipa), kostřava žlábkatá (Festuca rupicola), trýzel škardolistý (Erysimum crepidifolium) nebo mochna písečná (Potentilla arenaria). 

PDU 2018 09 25 ICUN 23PDU 2018 09 25 ICUN 25PDU 2018 09 25 ICUN 26PDU 2017 02 27 Vysoka 6PDU 2018 09 25 ICUN 28PDU 2018 09 25 ICUN 30

 Vrch Děvín. Stával zde středověký hrad, vystavěný v 1. pol. 14. století. Hrad byl však obýván nejvýše 100 let. Na této náhorní plošině a svazích směrem ke Smíchovu a k Hlubočepům je vegetace tvořena především společenstvy teplomilných rostlin rostoucích na vápencovém podkladě s minimální vrstvou půdy, a místy také se skalními výchozy. Díky převážně jižní expozici, minimu půdy a nedostatku vody má toto území stepní charakter. 

PDU 2018 09 25 ICUN 35

 Zde jsem exkurzi zakončili. Volný časový prostor účastníků se naplnil, jinak by rádi putovali ještě dále, až na Ctirad

 Účastníci exkurze nám poděkovali. Neměli ani tušení, že přímo na území hlavního města Prahy se nachází tak geologicky a biologicky hodnotné území, které má z jejich pohledu v porovnání s jejich domácími lokalitami nedostatečný stupeň zákonné ochrany.


 O Mezinárodního svazu ochrany přírody - IUCN:

 IUCN má dnes členské organizace ve více než 160 zemích světa. Členem IUCN je 89 států, 101 mezinárodních nevládních organizací a téměř 900 národních nevládních organizací. IUCN sdružuje kolem 10 000 odborníků a vědců z celého světa.

 Mezi velmi známé výstupy činnosti IUCN patří např. Červené seznamy ohrožené fauny a flory světa.

 IUCN má právo vyjadřovat se k jakýmkoli otázkám, týkajícím se ochrany přírody a biodiverzity členských států. Doporučení organizace jsou vysoce odborné, nezávislé a apolitické. Sídlo svazu se nachází ve městě Gland nedaleko Ženevy ve Švýcarsku.


Kam dál:

Perla zHELPkontaktySS FacebookTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.sponzorFio banka Domu