PDU_2017_01_01_namraza_06_R.jpg

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJComments has a deprecated constructor in /www/doc/www.prokopskeudoli.org/www/plugins/content/jcomments/jcomments.php on line 25

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; JCommentsACL has a deprecated constructor in /www/doc/www.prokopskeudoli.org/www/components/com_jcomments/classes/acl.php on line 17
Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

paragrafZákladní mezinárodní dohody na úseku ochrany přírody:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z umluvy AarhuskaAarhuská úmluva

Znění česky: Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

Sjednána: 25. června 1998 Aarhus

V ČR platná od: 4. října 2004

Předmět: Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (dále jen Aarhuská úmluva) byla podepsána na 4. ministerské konferenci Evropské hospodářské komise OSN. Aarhuská úmluva je v mezinárodním kontextu považována za jeden z nejvýznamnějších dokumentů této doby - je charakterizována jako kvalitativní předěl v komunikaci mezi státní správou a občany, jako nástroj k prohloubení demokracie a k prosazení lidských práv a svobod.

Počet smluvních stran: 39

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evropská úmluva o krajiněZ umluvy Evropska umluva o krajine

Znění česky: Evropská úmluva o krajině

Znění anglicky: European Landscape Convention

Sjednána: 

V ČR platná od: 1. března 2004

Předmět: Hlavním cílem Úmluvy je zajistit ochranu jednotlivých typů evropské krajiny. Její význam spočívá v tom, že ukládá povinnost vytvářet a realizovat ohleduplné a z hlediska charakteru krajiny udržitelné krajinné politiky, a to za účasti veřejnosti a místních a regionálních úřadů, a dále pak zohledňovat charakter krajiny při formování politik územního rozvoje, urbánního plánování a jiných sektorálních či intersektorálních politik. Tato smlouva má sloužit jako efektivní nástroj mezinárodní spolupráce. Úmluva požaduje, aby péče o krajinu měla charakter udržitelného rozvoje, zahrnujícího pravidelné udržování krajiny a slaďování hospodářských, environmentálních a sociálních zájmů a postupů.

Počet smluvních stran: 23

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Z umluvy eurobatsDohoda o ochraně populací evropských netopýrů (EUROBATS)

Znění česky: Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů (EUROBATS)

Znění anglicky: Agreement on the Conservation of Populations of European Bats (EUROBATS)

Sjednána: 1991 Londýn

V ČR platná od: 26.3. 1994

Předmět: Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů je významnou mezinárodní dohodou, která byla sjednána na základě Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů. Sjednání dohody bylo vyvoláno skutečností, že stav evropských netopýrů je z hlediska jejich ochrany nepříznivý.

Počet smluvních stran: 29

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z umluvy BernskaBernská úmluva

Poznámka: Jako Bernská úmluva se označují dvě mezinárodní dohody uzavřené v Bernu: Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl (1986) a Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť(1979)

Znění česky: Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť

Znění anglicky: Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats

Sjednána: 1979 Bern

V ČR platná od: od r. 1998

Předmět: Ochrana planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů včetně míst jejich přirozeného výskytu, a to zejména druhů a lokalit, které přesahují hranice států. Zvláštním programem je SMARAGD (EMERALD), iniciován Radou Evropy, nyní je na území členských států Evropské unie postupně začleňován do soustavy Natura 2000, samostatně existuje ve státech mimo území Evropské unie. Podle tohoto programu jsou vymezována ASCI (Areas of Special Conservation Interest). CORINE

Počet smluvních stran: 51

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z umluvy CBD

Úmluva z Rio de Janeiro

Znění česky: Úmluva o biologické rozmanitosti (Úmluva o biodiverzitě)

Znění anglicky: Convention on Biological Diversity (CBD)

Sjednána: 1992 Rio de Janeiro

V ČR platná od: března 1994

Předmět: Úmluva si klade tři základní cíle:

  1. ochranu biologické rozmanitosti, která je chápána jako rozmanitost všech živých organismů a systémů, jichž jsou tyto organismy součástí,
  2. udržitelné využívání jejích složek,
  3. spravedlivé a rovnocenné rozdělování přínosů plynoucích z genetických zdrojů. Úmluva je celosvětově hodnocena jako  klíčový dokument v ochraně  biologické rozmanitosti na všech třech úrovních (genová, druhová a ekosystémová).

Počet smluvních stran: 188

Úmluva v ČR:

  Vláda České republiky schválila dne 25. května 2005 svým  usnesením č. 620 Strategii ochrany biologické rozmanitosti České republiky. Strategie je svého druhu první materiál, který přináší komplexní ochranu biodiverzity v ČR. Jedním z hlavních cílů této Strategie, který je také ve schváleném usnesení vlády, je úkol uložený ministrům ostatních resortům, aby zohledňovali cíle Strategie v programových a odvětvových dokumentech, politikách, strategiích, koncepcích a příslušných právních předpisech.

Viz též: Agenda 21

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Z umluvy CITESWashingtonská úmluva

Znění česky: Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

Znění anglicky: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)

Sjednána: 1973 Washington D.C.

V ČR platná od: 28.5.1992 (ČSFR, ČR od 1.1.1993)

Předmět: Omezení mezinárodního obchodu s ohroženými druhy rostlin a živočichů prostřednictvím povolení „permit“ potřebných pro vývoz, reexport, dovoz, introdukci

Počet smluvních stran: 167

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bonnská úmluvaZ umluvy Bonska

Znění česky: Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů

Znění anglicky: Convention on the Conservation of Migratory Species of Wilf Animals (CMS)

Sjednána: 1981 Bonn

V ČR platná od: 1. 5. 1994

Předmět: Ochrana ohrožených druhů ptáků a ostatních migrujících pozemních a mořských živočichů v celém areálu jejich výskytu, zejména však na migračních cestách

Počet smluvních stran: 89

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pařížská úmluvaZ umluvy Parizska

Znění česky: Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví

Znění anglicky: World Heritage Convention

Sjednána: 1972 Paříž

V ČR platná od: 15. 2. 1991 (ČSFR, ČR od 1.1.1993)

Předmět: Uchování, ochrana a snížení ohrožení světového kulturního a přírodního dědictví jako nenahraditelného a jediného vlastnictví. Chrání kulturní i přírodní památky.
 
Počet smluvních stran: 177
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z umluvy RamsarRamsarská úmluva

Celý název česky:

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva

Celý název anglicky:

Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat

Sjednána: Ramsar (Írán) 1971

Pro ČR závazná od: 2. 7. 1990 (ČSFR, ČR od 1.1.1993)
Předmět: Chrání mokřady jako biotopy vodního ptactva. Úmluva ukládá členským zemím vyhlásit na svém území minimálně jeden mokřad mezinárodního významu, který svými přírodními hodnotami odpovídá schváleným kritériím a zařadit ho do seznamu mokřadů mezinárodního významu. Stát se tím rovněž zavazuje, že zapsaným mokřadům věnuje zvýšenou péči a ochranu.
Počet smluvních stran: 138 států

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agenda 21 a MA21 - zdravá města, obce, regionyZ MA21

Agenda 21 je dokument OSN, jehož cílem je dlouhodobé zvyšování kvality života ve všech jeho směrech. Místní Agenda 21 (MA21) je program určený pro konkrétní obce, města a regiony. Vznikl na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED), která se konala v brazilském Rio de Janeiru a která je nazývaná "Summitem Země", protože se na ní sešlo 10 tisíc oficiálních delegátů ze 178 zemí světa, z toho 116 hlav států. Tento dokument určil hlavní směry omezení negativních projevů naší civilizace v různých oblastech (sociální rozdíly mezi bohatým a chudým světem, nedostatky ve zdravotní péči, globální ohrožení životního prostředí, expanze lidských sídel, nárůst populace, atd.).

 Místní Agenda 21 (MA21) je program určený pro konkrétní obce, města a regiony. Je tvořen za účasti občanů a ve spolupráci s občany a místními organizacemi a jeho cílem je dlouhodobé zvyšování kvality života ve všech jeho směrech. Zavádí tak principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Hlavní roli v programu místní Agendy 21 hraje místní samospráva a státní správa.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kam dál:

Perla zHELPkontaktySS FacebookTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.sponzorFio banka Domu