PDU_2017_03_24_letadlo_V.jpg

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJComments has a deprecated constructor in /www/doc/www.prokopskeudoli.org/www/plugins/content/jcomments/jcomments.php on line 25

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; JCommentsACL has a deprecated constructor in /www/doc/www.prokopskeudoli.org/www/components/com_jcomments/classes/acl.php on line 17

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

uredniciMálo, málo, málo...

  Tak zněly neustále hlasy z úst radních MČ Prahy v našich žádostech o snížení likvidačního nájemného pro naši společnost.

 Naše aktivity, jako například desítky brigád dobrovolníků zaměřených na ochranu přírody, akcí pro širokou veřejnost, školy, školky, okolní spolky i komunitní centra, kroužek řemeslných dovedností pro děti, starost o hendikepovaná zvířata a mnohé další, vše je málo... 

  Proto jsme se rozhodli podat návrh k diskuzi s MČ Prahy o rozšíření našich aktivit v rámci státních programů zaměřených na vzdělávání, výchovu, osvětu a environmentálního poradenství pro všechny skupiny obyvatelstva a návrh odeslali. 

  MČ Prahy 5 se však ani nenamáhala odpovědět. Ani pan starosta Pavel Richter, ani radní Jan Trojánek, který má na starosti současné informační centrum a je i v jeho správní radě, se nenamáhali odpovědět. Bohužel, není to poprvé.


V Praze 25.6.2017

VĚC: NÁVRH NA ZŘÍZENÍ POBOČKY INFORMAČNÍHO CENTRA MČ PRAHA 5

Vážený pane starosto

  Na jaře letošního roku bylo obnoveno informační centrum pro Prahu 5, které obhospodařuje Informační centrum Prahy 5, o.p.s., sídlící na adrese Praha 5, Štefánikova 249/30. Chtěli jsme si ověřit jeho hlavní účel a cílové skupiny návštěvníků, abychom přednesli náš návrh na doplnění dalších činností.
  Bohužel, i když toto centrum má zlepšovat informovanost, odkaz na jeho internetové stránky www.infopraha5.cz byl řadu měsíců nefunkční, dokud nebyl změněn na www.vicpraha5.cz.

Rejstříkové údaje:

 • vytváření, zpracovávání, řízení a rozvíjení projektů, které zlepšují informovanost obyvatel a návštěvníků Městské části Praha 5
 • podpora všestranných forem informačních služeb zajišťujících ve prospěch radnice městské části Praha 5 informace pro občany, návštěvníky, turisty a podnikatele v oblastech a formami dále specifikovanými, stejně tak i pro potřeby radnice

  PDU 3 6 2016 informacni centrum2Praha 5 je svým způsobem naprosto jedinečná. Nejen třeba svou architekturou a historií, ale také unikátním kouskem přírody Prokopského údolí, který si celá řada místních obyvatel i návštěvníků Prahy nenechá ujít. Při diskuzích s nimi zjišťujeme, že dostupnost informací o jeho vzniku, geologii, fauně, flóře ale také o ochraně jeho přírody a životního prostředí je velmi malá. Protože zmíněná témata jsou přes čtvrt století náplní naší činnosti, rádi bychom se podíleli na vyplnění tohoto prostoru a nabízíme svou pomoc v rámci:
Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016–2025 (EVVO), jehož vize je:

 „Chceme společnost šetrnou a přátelskou ke svému životnímu prostředí, kde každý občan ČR má zajištěný přístup ke vzdělávání, výchově a informacím, které umožňují rozvoj znalostí, dovedností a motivací aktivně jednat ve prospěch životního prostředí a vytvářet společnost směřující k udržitelnému rozvoji.“

 který ukládá státní správě, samosprávě a jednotlivým správním celkům zřídit centra pro celoživotní environmentální vzdělávání všech skupin obyvatelstva.

 

Úkoly dle opatření bodu 3.1.4 výše uvedeného státního programu:

 •   Uzavřít a vyhodnocovat smlouvy o dlouhodobé spolupráci se strategickými partnery z řad NNO a významnými síťovými organizacemi v oblasti EVVO a EP dle usnesení vlády č. 608/15 ke Státní politice vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 až 2020.
 •   Pro všeobecné přijetí principů udržitelnosti a ztotožnění se s nimi je naprosto nezbytné společnost vzdělávat. Nezbytný nástroj celoživotního vzdělávání představuje environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (dále jen EVVO). Cílem environmentální výchovy v České republice je rozvoj kompetencí (znalostí, dovedností a postojů) potřebných pro environmentálně odpovědné jednání, to je jednání, které je v dané situaci a daných možnostech co nejpříznivější pro současný i budoucí stav životního prostředí. Cílem EVVO je i získávání podpory cílových skupin obyvatelstva pro ochranu biodiverzity. Klíčové je dobrovolné zapojení široké veřejnosti založené na uvědomění si významu životního prostředí pro člověka podporované vzděláváním dětí, mládeže a celoživotním vzděláváním dospělých, výchovou v rámci rodiny i v rámci vzdělávacích institucí, poskytováním informací a cílenými mediálními kampaněmi. Obdobně významné je environmentální poradenství, které poskytuje odborné rady a doporučení veřejnosti, popularizuje výsledky vědy a výzkumu ve prospěch životního prostředí, přibližuje šetrné environmentální standardy požadavkům veřejnosti a ovlivňuje veřejnost ve smyslu udržitelného rozvoje.
 •   Vzdělávání v rámci environmentální politiky by mělo být v souladu se Strategickým rámcem udržitelného rozvoje České republiky z roku 2010 (aktualizovaným do konce roku 2016 pod názvem „Česká republika 2030“), jenž je vrcholným koncepčním dokumentem České republiky, který shrnuje klíčová témata v této oblasti. Vedle ekonomického a sociálního rozměru staví na stejnou úroveň životní prostředí v plné šíři jeho témat. Oblast vzdělávání k udržitelnému rozvoji je pak na vládní úrovni zakotvena v dokumentu Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008–2015).

Vzdělávání všech skupin obyvatel dle těchto strategií má probíhat co nejblíže přírodě. Proto si dovolujeme v rámci těchto závazných a velmi důležitých dokumentů navrhnout zřízení pobočky informačního centra přímo v srdci přírody Prahy 5, v PP Prokopské a Dalejské údolí a rozšířit okruh jeho náplně.


Pracovní návrh k diskuzi na tematické zaměření pobočky v rámci EVVO.

Informační centrum, pravidelné nebo objednané přednášky a tematické vycházky pro školy, školky, organizace i širokou veřejnost, výstavy, setkávání místních komunit a další programy. Jako příklad uvádíme:

Informace o Prokopském údolíPDU 2016 5 2 cerveny lom 1
 • Geologie Prokopského údolí
 • Fauna Prokopského údolí
 • Flóra Prokopského údolí
 • Voda, potoky a studánky v Prokopském údolí
 • Historie Prokopského údolí
 • Celoroční praktické ukázky v přírodě
 • Rozbor a důvody vzniku plánu péče o Prokopské údolí
 • Pražský Semmering
 • Knihovna odborné literatury
Odborné přednášky pro širokou veřejnost, školy i školky o přírodě a její ochraně
 • Z 114/1992 Sb. a návazné zákonyPDU 2016 08 26 Jezirko2
 • Biodiverzita
 • Soustava NATURA 2000, EVL, PP, PR
 • Mezinárodní dohody o ochraně přírody
 • Aktuální informace z MŽP, AOPK, EU
 • Ornitologické přenášky
 • Přednášky o netopýrech
 • Entomologické přednášky
 • Mykologické přednášky
 • Botanické přednášky
 • Přednášky péče o les
 • Chráněné a ohrožené druhy, červené seznamy
 • Popularizace výsledků vědy a výzkumu ve prospěch životního prostředí
 • Krasová území
 • Fotografické kurzy krajiny i makrofotografie.
 • Péče o hendikepovaná zvířata
 • Výklad důležitosti likvidace akátů a náletových dřevin
Další návrhy rozšíření akcí pro širokou veřejnost, které provádíme dosud ve svém volném čase
 • Celoroční geologické vycházky a vycházky po zajímavostech Prokopského údolí
 • Vycházky po jednotlivých lomechPDU 27 5 2016 lom prakab IMG 2346
 • Tematické vycházky omezené ročními obdobími jako:
  • Ornitologie v terénu, ptactvo, hlasy ptáků
  • Jarní aspekty xerotermní květeny
  • Entomologické vycházky
 • Košíkářské kursy
 • Keramické kursy
 • Výroba budek pro ptactvo i netopýry
 • Praktický kurz pro včelaře
 • Další akce jako:
  • Den země
  • Svatoprokopská pouť
  • Betlémské světlo
 • A další možnosti a nápady jsou k diskuzi vítány.....

Rádi bychom se s vámi sešli nad tímto pracovním návrhem.

 PDU 3 6 2016 knihovna1Pro celoroční zajištění akcí, jejich přípravy a následného úklidu prostor, pro otevření informačního centra sedm dní v týdnu a pravidelné terénní akce máme představu o vytvoření tří až čtyř pracovních míst pro zaměstnance, kteří mají dlouhodobé a detailní terénní znalosti i zkušenosti z Prokopského údolí. Některé přednášky a vycházky jsme schopni, stejně jako dosud, zajistit vlastními členy, speciální by se musely pokrýt profesionálními odborníky. Zde rádi uvítáme Vaši podporu.

  Pro PPT prezentace jsou potřebné drobné úpravy prostor ve výstavní místnosti a zajištění nebo zapůjčení projektoru. Účastníci keramických kurzů by kromě modelování a sochaření uvítali dle zájmu ještě hrnčířský kruh.

  Nezbytné by také bylo zajištění informačních brožur o ochraně přírody od AOPK i brožur MČ o Praze 5 a o Prokopském údolí

 Všechny plánované akce, fotodokumentaci i písemné zprávy z akcí bychom připravili pro prezentaci na webových stránkách a FB MČ Prahy 5.


   Děkujeme za přečtení našeho návrhu a věříme, že cíle strategických dokumentů mohou dojít naplnění na Praze 5 jako jedné z prvních. Spojenými silami a dobrou spoluprací můžeme dojít ke zdárnému cíli.


S pozdravem

Za Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí

Ivo Novotný a Josef Matoušek


Kam dál:

Perla zHELPkontaktySS FacebookTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.sponzorFio banka Domu