PDU_2016_07_22_Pizducha4_V.jpg

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJComments has a deprecated constructor in /www/doc/www.prokopskeudoli.org/www/plugins/content/jcomments/jcomments.php on line 25

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; JCommentsACL has a deprecated constructor in /www/doc/www.prokopskeudoli.org/www/components/com_jcomments/classes/acl.php on line 17

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

CarodejniceVýzva Spolku Za lepší Barrandov

  Záleží-li Vám na Prokopkém údolí, prosím čtěte. Téměř 14.000 obyvatel udělá z Prokopského údolí Václavské náměstí.

 Výkopové práce pro stavby, odvodnění, zlikviduje už tak, díky předchozí výstavbě, vysychající jižní část Dalejského háje. Naprosto a nenávratně budou přerušeny biokoridory a migrační trasy rostlin i živočichů. Emisní, hlukový a světelný smog přírodu vytlačí. Doprava a infrastruktura dokoná toto dílo.

Idilka končí, radní a developeři se smějí. Opravdu to chcete?

Zdroj: Spolek za lepší Barrandov

uzemni studie Barrandov

Dobrý den,

   v úterý 7.3.2017 bude na Výboru Územního rozvoje konečně představena „Územní studie Barrandov fáze I“. Pokud vás zajímají detaily celé rozsáhlé studie, můžete si ji stáhnout ZDE ( 671 MB ).

Kromě území mezi současným Barrandovem a Holyní se studie věnuje také oblasti u ulice Štěpařská/Hogerova/K Barrandovu, oblasti přiléhající ke Slivenci mezi ulicemi Smaragdová a Ke Smíchovu a oblast u budoucí nové smyčky tramvaje u ulice U Náhonu.

Její první čtení pro nás znamenalo velké překvapení a vyvolalo řadu otázek:

Studie více než dvojnásobně (2,2x) zahušťuje výstavbu na území pevně omezeném Prokopským údolím a Barrandovskou radiálou, jehož kapacita je již dnes na hraně. Co vedlo architekty k tak razantnímu zahuštění výstavby? ( Studie udává 645.000 m2 v centrální části se započtením stávající výstavby Kaskád, zatímco platný ÚP limituje ve stejném území HPP na 293.000 m2 )

 1. Budou mít developeři Finep a Ekospol na Barrandově nový Klondike? Studie udává pro centrální část celkem 445,6 tis. m2 hrubé podlahové plochy bytů, po přepočtu na čistou plochu se hraje o tržní hodnotu téměř 21 mld. Kč.
 2. Kam odtečou zisky developerů? Budou se podílet na výstavbě infrastruktury a veřejné vybavenosti nebo to nechají na Radnici, která jim v současné době vychází vstříc nevídaným způsobem?
 3. Proč A69 převzala do studie beze jakýchkoliv úprav kontroverzní projekty FINEPu a EKOSPOLU, které ještě nemají územní rozhodnutí? Souvisí to snad s navýšením ceny za urbanistickou studii?
 4. Proč A69 vychází vstříc developerům, ale nereflektovala zájmy stávající obyvatel Barrandova? Studie sice dokládá požadavky místních obyvatel, ale ve výsledku se to neprojevuje. Proč se zvýšily regulativy funkčních ploch umožňující podstatně vyšší zástavbu? Proč se snížila funkční plocha pro veřejnou vybavenost? Proč zmizela funkční plocha pro sport?
 5. Proč starost MUDr. Klíma připlatil firmě A69 600.000 Kč, aby přepracovala studii podle dalších požadavků developerů, ale místní drobní majitelé a obyvatelé jsou postaveni před hotovou věc.
 6. Jak se k nové architektonické studii postaví Radnice MČ? Jaký chce projednat studii s občany?
 7. Podle současného územního plánu je plánovaný počet obyvatel 5,7 tis (při 30 m2 obytné plochy na osobu). Z uvedených dat ve studii však vychází navýšení na téměř 13,9 tisíc. Obchodní a komerční plochy se však oproti současnému stavu navýší o pouhých 15%. Plocha pro veřejnou vybavenost má být dokonce snížena.
 8. Proč při automobilizaci 1,8 osoby/osobní automobil v roce 2014 navrhuje studie ve výhledu 10 let v nejlepším případě jedno parkovací místo na 3 obyvatele? Očekává se snad snížení  počtu osobních automobilů v Praze?  Proč se ruší parkovací plochy?
 9. Proč je plocha pro výstavbu bytů několika násobně vyšší, ale současně ubyl prostor pro veřejnou vybavenost?
 10. Jaká bude dostupnost zdravotní péče?
 11. Budou nová sportovní zařízení jen pod širým nebem?
 12. Proč je navrhováno necitelné zastavění existujícího dětského hřiště u smyčky tramvaje?
 13. Proč vizualizace opticky neodpovídá skutečně navrženým koeficientům hustoty zástavby?
 14. Když se ve Vídni plánuje na 1 byt jedno pracovní místo, kolik jich architekti naplánovali na Barrandově?
 15. Proč není naplánovaná jediná škola?
 16. Byla počítána průjezdnost křižovatek ve špičkách? Budeme muset všude dojíždět? Budeme si muset ráno přivstat, abychom se dostali včas do školy nebo do práce?
 17. Kam odsuneme seniory? V současné době není na Barrandově nic, je s tím počítáno v nové výstavbě?
 18. Kdo zaplatí kanalizaci? Jak dlouho se budou splašky z nové výstavby přečerpávat?
 19. Kdo bude financovat a garantovat park okolo zahuštěné výstavby? Vznikne tam vůbec nebo to tam developeři později stejně zastaví?
 20. Skutečně se Vás to netýká?

  Přijďte si poslechnout více v úterý 7.3.2017 na výbor územního rozvoje, který se koná od 15:00 v zasedací síni zastupitelstva Štefánikova 15, Praha 5.


Spolek Za lepší Barrandov

---------------------------------------------------------------

  Doplnění od naší Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, hájící zejména zájmy přírody a nenahraditelné jedinečnosti Prokopského údolí:

 1. Programové prohlášení rady MČ Prahy 5 - Ochrana přírodního prostředí a rozvoj
  • Je zřejmé, že slib voličům je pouze slibem. Pamatujme na to u příštích voleb.
 2. Certifikace úřadu městské části Prahy 5 dle ISO 9001 z roku 2006.
  • Příručka jakosti (pdf) - závazná pro všechny zaměstnance zastupitelstva MČ Prahy 5 a pro všechny pracovní postupy. Bohužel, na úřadě ji téměř nikdo nezná. Je dobré se s příručkou jakosti seznámit. Neplnění cílů jakosti se považuje za neshodu a může být důvodem k odebrání uvedeného certifikátu. 
  • Zastupitelé nám nejsou nadřazení. Jsou pro nás jen dobře placenou službou. My a příroda jsme jejich zákazníci dle článku 5.2 a Programové prohlášení je jeden z měřitelných cílů dle článku 8.
  • Postup vzniku této územní studie není v souladu s uvedenou příručkou jakosti, a měl by být při interním auditu hodnocen jako "N" - tedy neshoda a bylo by dobré iniciovat k odebrání certifikátu úřadu MČ Prahy 5 auditorskou společnost.
 3. Při vzniku studie došlo k nezapracování ratifikovaných mezinárodních dohod:
 4. Že v tomto ohledu má náš stát rezervy se lze dočíst také v čerstvém Přezkumu provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí z ledna letošního roku, za které nám hrozí i třeba odliv protředků tekoucích z EU.
 5. Vágní přístup zastupitelů MČ Prahy 5 lze vidět i v přístupu do zapojení Agendy 21 a MA21 - Národní sítě zdravých měst - kterou oproti jiným ZMČ Praha 5 naprosto ignoruje.
 6. Další dokument, který při této studii nebyl brán v potaz, byla také Charta evropského plánování.
 7. Kromě jiného, severovýchodní část uvažované zástavby je umístěna přímo na území PR Prokopské a Dalejské údolí, kde platí zákaz vzniku nových staveb a kde jsme v loňském roce s MHMP odborem OZP projednávali předběžnou možnost rozšíření a vznik ptačí rezervace. Viz - Ohrožená divočina u konečné tramvaje.

Kam dál: 

Perla zkontaktySS FacebookTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.sponzorFio banka Domu