PDU_2017_04_01_chrobak_veliky_1_V.jpg

Drobečková-navigace

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Svatoprokopská pouť

Ze vzpomínek hlubočepské seniorky   

   Tak zase přišlo léto do Prokopského údolí. Louky se rozzářily žlutými květy pryskyřníku, na stráních rozkvetla tajemná, pověrami a magií opředená třezalka a v srdcích hlubočepských pamětníků ožily dávné vzpomínky. Jak slavně začínalo kdysi v údolí léto!

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Jak je to vlastně s horolezci v Prokopském údolí? 

 Nic proti Českému horolezeckému svazu.... Na stěnách skály Vysoká jim to sluší, ale.....

....činnost pana … budeme říkat „lezce“.... ta by mu měla stát za zamyšlení... Ovšem činnost OOP MHMP více než za zamyšlení.

 Český horolezecký svaz podal v roce 2010 Pražskému Magistrátu žádost o povolení k horolezecké činnosti v Prokopském údolí s tím, že pan „lezec“ dělá dobrou práci, že jeho činnost je jim známá a že již upravil přístupovou cestu. Úprava cesty pro několik málo horolezců již na pohled vypadá jak hlavní turistická trasa. Nejen že tu nevede turistická značka, ale ještě nedávno tam byla skalní step pokrytá kobercem původních rostlin tohoto biotopu bez jediného přerušení nějakou pěšinou. Z horní části vyšlapanou cestou vymílá voda již zářez do původního, několik tisíc let starého humusu, hlubokou brázdu.

Taková malá pěšina

   Malý rozpor je v tom, že pan „lezec“ nemá žádné právo dělat nové cesty v přírodní rezervaci. Toto zákon neumožňuje ani horolezcům ani magistrátu, ba ani nikomu jinému. Prostě a jasně,  Zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny jednoznačně neumožňuje v přírodní rezervaci dělat nové cesty a vysazovat nepůvodní rostliny. To se týká třeba níže vyfocenému mahonu, který je zakázán jako nepůvodní druh v rezervaci vysazovat, či běžné travní směsi, která je pro změnu použita pod linií hradiště. Navíc, tato část Prokopského údolí je součástí soustavy NATURA 2000 vyhlášené dle směrnice o stanovištích 92/43/EHS. Vyhlášení této lokality znamená, že stav lokality má být stejný nebo lepší, než okamžiku vyhlášení, případně umožňuje stav obnovit.

 Magistrát v době povolování Českému horolezeckému svazu měl od naší společnosti vyjádření, že v tomto případě byla již před žádostí o povolení prokazatelně poškozována příroda. Původní stepní biotop byl vykopán a naházen po svahu dolů na loklity bělozářek, omanů a dalších rostlin. Magistrát, konkrétně odbor životního prostředí, tuto činnost přesto povolil. 

Lámání kamení  Naše Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí se proti tomuto odvolala a magistrát oznámil, že zastavuje řízení. Přesto však Českému horolezeckému svazu povolení k provozování horolezecké činnosti vydal. A vydal ho na základě správního řízení, které vlastně neproběhlo, protože byl opomenut jeden z účastníků správního řízení, kterým byla naše společnost. Nikdy jsme nebyli seznámeni s výsledkem tohoto řízení, které nemohlo být ani svolané.

 Neplatné ale funkční…

  Magistrát tedy vydal povolení de facto neplatné. Přesto každý policista, který uvidí povolení Českého horolezeckého svazu ke své činnosti v Prokopském údolí, žádného horolezce nevykáže, protože povolení má kulaté razítko magistrátu. A policie je pak bohužel Českým horolezeckým svazem právem kritizována. (Hory/Info - 1,Hory/Info - 2

 Nutno podotknou, že jednou stranou mince jsou jistě horolezci, kteří mají k přírodě, ke skalám i k horám opravdu posvátnou úctu. Ovšem v tomto případě to neplatí. Stačí pohlédnout, jak správně vypadá původní biotop stepí a strání s xerotermní květenou  nebo Jarním aspekt, nebo kobercem Bělozářky liliovité (Anthericum liliago), a jak vypadá po devastujícím zásahu pod názvem "Drobné úpravy přístupové cesty".


   
Co by to tak asi stálo...?

  Orgány ochrany přírody mohou dle předpisu č.200/1990 Sb. Zákonu České národní rady o přestupcích, uložit pokutu až do výše 5000.,- Kč  fyzické osobě za sběr jediné této rostliny, organizaci i dvojnásobek. Ovšem poškozování lokality NATURA 2000 je v úplně jiných hodnotách. Trestní zákoník pro jednotlivce je však tvrdší. A odpovědný úředník který nereaguje? V porovnání s podobnou lokalitou zde byly zlikvidovány stovky nejen těchto chráněných rostlin. To je odhadem částka, která by magistrátu stačila na mnoho měsíců údržby celého Prokopského údolí. Ale asi ji nepotřebuje, má přece naše i vaše daně...

O kohoutkovi a slepičce…

  Následně, po dalších hrubých zásazích "lezce" v rezervaci, ke kterým byla volána i policie, naše společnost podala Ministerstvu pro životní prostředí stížnost, ministerstvo tuto stížnost předalo Inspekci životního prostředí, inspekce obratem onen horký brambor přesunula zpět k vyřešení na jeho startovní čáru,  Pražskému magistrátu.

  Magistrát? Roky už po zákonné lhůtě mlčí.

Další dopis odeslán 15.7.2016 ( opět bez odpovědi)

 Ale život jde dál…

 Nu, a tak pan „lezec“ dále s kyblíkem a lanem staví chodníky uprostřed EVL NATURA 2000, páchá nenapravitelné škody, likviduje biotop a původní a zákonem chráněnou květenu, pokládá odvodnění, vysévá anglický trávník, sází dřeviny, které do původního prostředí nepatří, hloubí jeskyně ve svahu způsobem, že v budoucnu hrozí zřícení skály…, hnízdiště nočních sov zeje prázdnotou.... 

   Mno, a za pár let už se tu bude konečně moci postavit i panelák... 

 Jistě vám dáme vědět, zda zvítězí příroda, dodržování legislativy a zákonů a zdravý rozum, nebo jestli příští generace bude opět ochuzena o další nevratný díl.....


 

 P.S. Další povolání police na jaře 2017 končilo pokrčení rameny orgánů a kontrolou našich dokladů...

  P.S. Fotografie pana "lezce" máme, ale za zveřejnění potrestají v tomto státě nás, nikoliv člověka, co přírodu těžce a nenávratně poškozuje...


Kam dál:

Perla zHELPkontaktySS FacebookTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.sponzorFio banka Domu
Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Rozum, peníze a přírodní rezervace 

 

   Že Prokopské údolí je přírodní rezervací a doslova perlou ve velkoměstě, to by snad nemělo nikoho překvapit. Pro Pražany jsou jeho návštěvy (a případně i navazujícího Dalejského údolí) oblíbenými výlety, které miloval už spisovatel Foglar.

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

Jak je to s pastvou ovcí....

Citace ze českého rozhlasu ze dne 25. dubna 2016  z rozhovoru s Ing. Petrem Slavíkem

 V Prokopském údolí se nově pase stádo 53 ovcí, víc než polovinu tvoří jehňata. Majitel stáda Antonín Zeman sem ovce přivezl z Pitkovic, kde má pronajaté pozemky. Na nich chová zvířata přes zimu. „Přes léto se snažíme tady vypásat,“ říká chovatel, který se sem chystá v nejbližších dnech přivézt ještě 10 koz. Zvířata musí 24 hodin denně někdo hlídat.

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

K některým aspektům Prokopského údolí

   Prokopské údolí je jednou z přírodovědecky nejcennějších lokalit nejen na území Prahy, ale jeho význam přesahuje hranice Česka, dokonce ho do svých projektů zařadilo i UNESCO. Tomuto mimořádnému významu by měla odpovídat i péče o ně.